---

You are here

DRUM DE MARE VITEZA

Ploiesti – Buzau – Focsani – Bacau – Pascani

 

Sectorul rutier cuprins intre Ploiesti si Pascani este prevazut in cadrul Master Planului General de Transport al Romaniei,  aprobat prin H.G 666/2016,  fiind sectorizat astfel:

 

  • Ploiesti – Buzau                                                                     Muntenia Expres
  • Buzau – Focsani                                                                    Drumul Siretului
  • Focsani – Marasesti – Adjud – Bacau                                   Drumul Siretului
  • Bacau – Roman – Pascani                                                    Drumul Siretului

C.N.A.I.R. S.A. a lansat in luna noiembrie 2016 procedurile de achizitie publica pentru contractarea serviciilor de Proiectare pentru Elaborare Studii de Fezabilitate si Proiecte Tehnice pentru tronsoanele Ploiesti – Buzau – Focsani – Bacau – Pascani.

Prin cerintele din cadrul Caietelor de Sarcini s-a solicitat viitorilor Prestatori efectuarea unei analize pentru stabilirea profilului transversal al drumului Autostrada sau Drum Expres.

      Totodata, in cadrul caietelor de sarcini capitolul 4.1.3.2 STUDIUL DE TRAFIC – Scop si obiective este prevazuta urmatoarea obligatie a Beneficiarului:

„[...]

Avand in vedere gradul de segmentare aferent lucrarilor la coridorul TEN-T CORE precum si faptul ca in perioada de timp imediat urmatoare se urmareste scoaterea la licitatie si a altor sectoare de drum de mare viteza aferente TEN-T CORE, in scopul tratarii unitare si omogene, se va acorda acces Prestatorului declarat castigator la Modelul de transport implementat sub licenta de software Visum la CESTRIN.”

 

Drum de mare viteza Ploiesti – Buzau

In data de 24.09.2018 C.N.A.I.R S.A a incheiat cu Prestatorul CONSITRANS S.R.L contractul de servicii nr. 92/66263. Valoarea contractului de servicii este de 12.277.618,53 lei fara T.V.A, iar durata de prestare a serviciilor era de 24 de luni de la data de incepere a Contractului, respectiv data de  12.11.2018.

In data de 08.01.2019 a avut loc la sediul CESTRIN o prima intalnire de lucru la care au participat reprezentanti ai CESTRIN, C.N.A.I.R S.A si Consitrans. Reprezentantii CESTRIN au declarat ca Modelul National de Transport este in evaluare la Jaspers si se estimeaza a fi avizat in luna aprilie 2019, insa acesta poate fi folosit ca baza pentru analiza multicriteriala.

Consitrans S.R.L a extras date de trafic din Modelul National de Transport (neavizat) pus la dispozitie si a inceput prelucrarea acestora.

Modelul national de transport avizat de catre expertii Jaspers a fost disponibil la CESTRIN la sfarsitul lunii aprilie 2019. Consitrans S.R.L a extras din nou datele de trafic pentru a putea fi comparate cu cele extrase initial din modelul neavizat. Datele de trafic preluate de la CESTRIN la sfarsitul lunii aprilie 2019 au prezentat diferente semnificative fata de datele puse la dispozitie in luna ianuarie 2019, motiv pentru care Consitrans S.R.L a reluat intregul proces de modelare a traficului.

            Avand in vedere aspectele mentionate anterior, in data de 25.11.2019 a fost incheiat Actului Aditional nr. 1 la Contractul nr. 92/66263/24.09.2018 semnat intre C.N.A.I.R. S.A. si CONSITRANS S.R.L, ce are ca obiect prelungirea perioadei de prestare a serviciilor de proiectare cu o durata de 169 zile. Prin urmare durata Contractului de servicii se va prelungi pana la data de 30.04.2021.

            Aceasta modificare, ce presupune introducerea unei durate suplimentare de 169 zile si automat prelungirea duratei contractului de servicii pana la data de 30.04.2021 nu a majorat valoarea initiala a contractului de servicii, reprezentand o modificare nesubstantiala prin prisma conditiilor impuse de Instructiunea nr. 1/2016 a Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice.

Date tehnico-economice:

Lungime:                                 65 km

Valoare contract:                    12.277.618,53 lei fara T.V.A.  

Data de incepere:                     12.11.2018

Contract de finantare:              nr. 3/14.05.2018  *finantare nerambursabila din cadrul P.O.I.M 2014-2020

 

 

Drum de mare viteza Buzau - Focsani

In data de 24.09.2018 C.N.A.I.R S.A a incheiat cu Prestatorul CONSITRANS S.R.L contractul de servicii nr. 92/66256. Valoarea contractului de servicii este de 13.933.291,10 lei fara T.V.A, iar durata de prestare a serviciilor este de 24 de luni de la data de incepere a Contractului, respectiv data de  12.11.2018.

In data de 08.01.2019 a avut loc la sediul CESTRIN o prima intalnire de lucru la care au participat reprezentanti ai CESTRIN, C.N.A.I.R S.A si Consitrans. Reprezentantii CESTRIN au declarat ca Modelul national de transport este in evaluare la Jaspers si se estimeaza a fi avizat in luna aprilie 2019, insa acesta poate fi folosit ca baza pentru analiza multicriteriala.

Consitrans S.R.L a extras date de trafic din Modelul national de transport (neavizat) pus la dispozitie si a inceput prelucrarea acestora.

Modelul national de transport avizat de catre expertii Jaspers a fost disponibil la CESTRIN la sfarsitul lunii aprilie 2019. Consitrans S.R.L a extras din nou datele de trafic pentru a putea fi comparate cu cele extrase initial din modelul neavizat. Datele de trafic preluate de la CESTRIN la sfarsitul lunii aprilie 2019 au prezentat diferente semnificative fata de datele puse la dispozitie in luna ianuarie 2019, motiv pentru care Consitrans S.R.L a reluat intregul proces de modelare a traficului.

            Avand in vedere aspectele mentionate anterior, in data de 25.11.2019 a fost incheiat Actului Aditional nr. 1 la Contractul nr. 92/66256/24.09.2018 semnat intre C.N.A.I.R. S.A. si CONSITRANS S.R.L, ce are ca obiect prelungirea perioadei de prestare a serviciilor de proiectare cu o durata de 169 zile. Prin urmare durata Contractului de servicii se va prelungi pana la data de 30.04.2021.

            Aceasta modificare, ce presupune introducerea unei durate suplimentare de 169 zile si automat prelungirea duratei contractului de servicii pana la data de 30.04.2021 nu a majorat valoarea initiala a contractului de servicii, reprezentand o modificare nesubstantiala prin prisma conditiilor impuse de Instructiunea nr. 1/2016 a Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice.

Date tehnico-economice:

Lungime:                                 72 km

Valoare contract:                    13.933.291,10 lei fara T.V.A.  

Data de incepere:                     12.11.2018

Contract de finantare:              nr. 4 / 14.05.2018 *finantare nerambursabila din cadrul P.O.I.M 2014-2020

 

 

Drum de mare viteza Focsani - Bacau

In data de 14.11.2018 C.N.A.I.R S.A a incheiat cu Presatorul CONSITRANS S.R.L contractul de servicii nr. 92/78621. Valoarea contractului de servicii este de 20.123.408,52 lei fara TVA, iar durata de prestare a serviciilor este de 24 de luni de la data de incepere a contractului, respectiv 10.01.2019.

In data de 08.01.2019 a avut loc la sediul CESTRIN o prima intalnire de lucru la care au participat reprezentanti ai CESTRIN, C.N.A.I.R S.A si Consitrans. Reprezentantii CESTRIN au declarat ca Modelul national de transport este in evaluare la Jaspers si se estimeaza a fi avizat in luna aprilie 2019, insa acesta poate fi folosit ca baza pentru analiza multicriteriala.

Consitrans S.R.L a extras date de trafic din Modelul national de transport (neavizat) pus la dispozitie si a inceput prelucrarea acestora.

Modelul national de transport avizat de catre expertii Jaspers a fost disponibil la CESTRIN la sfarsitul lunii aprilie 2019. Consitrans S.R.L a extras din nou datele de trafic pentru a putea fi comparate cu cele extrase initial din modelul neavizat. Datele de trafic preluate de la CESTRIN la sfarsitul lunii aprilie 2019 au prezentat diferente semnificative fata de datele puse la dispozitie in luna ianuarie 2019, motiv pentru care Consitrans S.R.L a reluat intregul proces de modelare a traficului.

Avand in vedere aspectele mentionate anterior, in data de 25.11.2019 a fost incheiat Actului Aditional nr. 1 la Contractul nr. 92/78621/14.11.2018 semnat intre C.N.A.I.R. S.A. si CONSITRANS S.R.L, ce are ca obiect prelungirea perioadei de prestare a serviciilor de proiectare cu o durata de 110 zile. Prin urmare durata Contractului de servicii se va prelungi pana la data de 30.04.2021.

            Aceasta modificare, ce presupune introducerea unei durate suplimentare de 110 zile si automat prelungirea duratei contractului de servicii pana la data de 30.04.2021 nu a majorat valoarea initiala a contractului de servicii, reprezentand o modificare nesubstantiala prin prisma conditiilor impuse de Instructiunea nr. 1/2016 a Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice.

Date tehnico-economice:

Lungime:                                 110 km

Valoare contract:                    20.123.408,52 lei fara T.V.A.  

Data de incepere:                     10.01.2019

Contract de finantare:              nr. 30 / 26.03.2019 *finantare nerambursabila din cadrul P.O.I.M 2014-2020

 

 

Drum de mare viteza Bacau - Pascani

C.N.A.I.R. S.A. în calitate de Beneficiar și INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A  in calitate de Prestator au semnat in data de 17.01.2019 Contractul de servicii „Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru Drum de mare viteza Bacau - Pascani”.

Date tehnico-economice:

Lungime:                                 82 km

Valoare contract:                    16.950.944,23 lei fara T.V.A.  

Data de incepere:                     01.03.2019

Contract de finantare:              nr. 27 / 14.02.2019 *finantare nerambursabila din cadrul P.O.I.M 2014-2020

 

Pentru acest tronson nu a fost incheiat un act aditional pentru prelungirea duratei contractuale

 

Ppentru asigurarea finantarii din fonduri europene proiectele trebuie sa corespunda exigentelor expertilor JASPERS exigente care exced normativelor si standardelor nationale in vigoare si mai mult, fara a avea la baza o metodologie sau un ghid, creaza inclusiv premisele unor excese pozitionand astfel Jaspers pe o pozitire "de forta" atat in raport cu beneficiarul cat si cu prestatorii". Astfel s-a ajuns ca pentru analiza multicriteriala 1 aferenta tronsonului Bacau-Pascani sa fie studiat un numar de 63 de variante de traseu iar pentru tronsoanele cuprinse intre Ploiesti si Bacau expertii Jaspers solicita detalierea modului de lucru in Modelul National de Transport, model care a fost agreat anterior  de catre reprezentantii JASPERS.