---

You are here

Astăzi, 04.03.2020, a fost publicată în SICAP procedura de achiziție publică în vederea atribuirii contractului "Proiectare și Execuție „Autostrada de Centură București, km 0+000 – km 100+900”, Sector Centură Nord, km 0+000 - km 52+770, Lot 4: km 47+600 - km 52+070"

Reamintim că luni, 02.03.2020, CNAIR a semnat contractul de execuție lucrări aferent proiectului "Modernizarea centurii rutiere a Municipiului București între A1 - DN 7 si DN 2 – A2: sector DN 2 (km 12+300) - A2 (km 23+750)" cu Antreprenorul desemnat câștigător, TIRRENA SCAVI S.p.A.

“Din acest moment, împreună cu responsabilii de proiecte din companie, voi urmări cu atenție mobilizarea din teren a constructorilor, respectarea cu strictete a calendarelor de execuție și nu voi accepta abateri și întârzieri nejustificate. Modernizarea centurii capitalei este un proiect așteptat de noi toți, un proiect important pentru dezvotarea economico – socială a Bucureștiului și a Zonei Metropolitane. După prima săptămână de activitate în CNAIR, am constatat o implicare superficială în desfășurarea procedurilor de evaluare a ofertelor. În consecință, am luat decizia ca din acest moment membrii comisiilor de evaluare să se ocupe exclusiv de finalizarea acestor proceduri. Aceasta va fi activitatea lor timp de 8 ore zilnic și chiar mai mult dacă este nevoie." a declarat Mariana Ioniță, Directorul General al CNAIR.

A. INTERVENȚII PENTRU CENTURA EXISTENTĂ

În ceea ce privește sectorul A1 – DN7, urmare a rezilierii contractului de proiectare și execuție de către CNAIR din cauza lipsei de mobilizare a Antreprenorului și a nerespectării termenelor de remediere, în data de 21.06.2019, este necesară expertizarea tehnică, din punct de vedere calitativ și cantitativ, a lucrărilor executate în cadrul contractului. Stadiul fizic al execuției lucrărilor, la data rezilierii, a fost de 86,5 %.

În prezent, documentația tehnică necesară inițierii procedurii de achiziție pentru atribuirea contractului de servicii de expertizare tehnică este finalizată, urmând a fi demarată procedura de achiziție publică a acestui contract. Preluarea amplasamentului de la vechiul Antreprenor se va efectua după finalizarea expertizei tehnice și emiterea Raportului de expertiză și a documentelor de proiectare pentru lucrările de remediere.

După preluarea amplasamentului, se va proceda la demararea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea unui nou contract de execuție lucrări în scopul finalizării lucrărilor conform proiectului tehnic aprobat. 

Alte interventii aferente PASAJELOR AFLATE PE DNCB

Proiectare și execuție Lărgire la 4 Benzi a Centurii Rutiere a Municipiului București Sud, între A2, km 23+600 – km 55+520 – Lot II: Amenajare Nod Rutier CB – Dj 401 (Berceni)

Antreprenor: Asocierea Trameco SA – Vahostav-SK, a.s. – Constructii Erbasu SA – Grafic Tends

Valoarea contractului de lucrări: 146.009.911,67 lei fără T.V.A.

Perioada de execuție este de 30 de luni, din care 6 luni proiectare și 24 de luni execuție

Bugetul aprobat pentru 2020 este 42.098.000 lei fără T.V.A.

Declaratia de proiectare a fost acceptata in data de 24.07.2019.

Antreprenorul a inițiat procedura de obținere a avizelor/acordurilor conform certificatelor de urbanism.

În cadrul ședinței Comisiei Tehnice pentru Siguranța Circulației, din data de 31.10.2019, s-a solicitat corelarea racordării cu DJ 401 a nodului rutier Berceni, pe direcția Berceni, cu proiectul Autostrăzii de Centura București, km.0+000 – km.100+900.

Pentru perioada de execuție lucrări se va emite un alt ordin de începere după finalizarea perioadei de proiectare.

A fost pregătită documentația privind declanșarea procedurilor de expropriere, Proiectul de Hotărâre a Guvernului se afla pe circuitul de avizare interministerial.

Proiectare și execuție pasaj suprateran pe DJ602 Centura București – Domnești

Antreprenor: Asocierea STRACO GRUP SRL – COMNORD SA – SPECIALIST CONSULTING SRL

Consultant:Asocierea ALPHACONSULT & ENGINEERING SRL – INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA

Valoarea contractului de lucrări: 91.552.381,90 lei fara TVA Perioada de execuție este de 27 luni (din care 3 luni Proiectare și 24 luni execuție)

Bugetul aprobat pentru 2020 este 35.000.000,00 lei fără TVA

Progres fizic : 5,54%

Lucrările au fost demarate în baza a două autorizații de construire emise:

AC 140/ 20.12.2018 – pentru lucrări de infrastructură la pasaj de descărcare sens giratoriu sus-pendat pe Centura București spre localitatea Bragadiru; Durata de execuție menționată în AC este de 24 de luni; Valabilitatea AC – până la PVRF.

AC 69/ 28.08.2019 – pentru : Lucrări de artă (structuri: pasaje pe Șoseaua de Centură pe bretelele de urcare și coborâre la giratia denivelata si pasaje pe giratia denivelata); Lucrari de drum (infra-structura si suprastructura rutiera, rampe pasaje, trotuare, bretele colectoare, bucle, sensuri girato-rii, etc); Lucrari de consolidare (sistem din pamant armat cu geogrila si fatada din blocheti, etc.); Lucrari de canalizare, colectare si scurgere a apelor; Lucrari de siguranta circulatiei; Sistem de iluminat; Relocari si protejari/Devieri si protejari retele de utilitati; Lucrari de protejare a mediului. Durata de executie mentionata in AC este de 24 de luni; Valabilitatea AC – pana la PVRF.

Mobilizare Antreprenor

La data de 01.04.2019 Antreprenorul a demarat primele lucrări (trasare, pichetare). În data de 18.04.2019, Antreprenorul a mobilizat resursele umane și echipamente, fiind demarate lucrările aferente autorizației de construire nr. 140/ 2019. Au fost executați piloții forați (Aprilie-Mai 2019) pentru lucrările autorizate, au fost finalizate testele privind clasa betoanelor și capacitatea portantă a coloanelor forate ( Iunie 2019), s-au executat lucrările de betonare a stratului de egalizare (Iunie 2019) în vederea demarării lucrărilor de armare, cofrare și betonare radiere pile P8, P22, P23, P24 și culee C8 (August 2019). În luna septembrie 2019, s-au executat lucrări de armare, cofrare și betonare a radierelor pilelor P8, P22, P23 si P24. În luna octombrie 2019, s-au executat lucrări de armare, cofrare și betonare a elevațiilor pilelor P22, P23 si P24. În luna noiembrie 2019, s-au executat lucrări de armare, cofrare și betonare a elevațiilor pilelor P22, P23 și P24 și armare, cofrare și betonare parțiala la culeea C8.

În luna decembrie 2019, s-au executat următoarele lucrări: Pila P8 – Betonare riglă; Pila P22 – Armare riglă; Pila P23 – A fost finalizată betonarea elevațiilor; Pila P24 – A fost finalizată betonarea elevațiilor; Culeea C8 – A fost betonată elevația etapa 1 + etapa 2.

Au fost instituite „Comisiile de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real” pentru finalizarea operațiunilor de eliberare a despăgubirilor pentru imobilele afectate de exproprierile suplimentare astfel:

- UAT Domnești în perioada : 09.12.2019 – 13.12.2019;

- UAT Bragadiru în perioada : 16.12.2019 – 20.12.2019;

- UAT Clinceni în perioada : 20.01.2020 – 24.01.2020.

B. CONSTRUCȚIA UNUI INEL NOU „LA PROFIL DE AUTOSTRADĂ”

Autostrada de Centură a Municipiului București - Sector Sud

Pentru implementarea facilă a proiectului, sectorul a fost divizat în 3 loturi:

1. Proiectare și Execuție “Autostrada de Centură București km 0+000 – km 100+900” - Lotul 1: Sector 1. Km 52+070 – Km 52+770 aferent Centura Nord și Sector 2. Km 52+770 – Km 69+000 aferent Centura Sud Contract semnat cu Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.S.

Valoarea contractată este de 830,679,662.15 lei fără TVA.

Termenul estimat de finalizare este finalizare este Trim II 2023.

Începand cu data de 03.10.2019 a fost demarata etapa de proiectare

2. Proiectare si Executie “Autostrada de Centura Bucuresti km 0+000 – km 100+900” - Lotul 2: Km 69+000 - Km 85+300 aferentCentura Sud Contract semnat cu Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.S.

Valoarea contractată este de 750,849,942.12 fara TVA

Termenul estimat de finalizare este Trim IV 2022.

Contractul se află în perioada de proiectare, ordinul de începere al activității de proiectare a fost emis începand cu data 10.04.2019.

Perioada de proiectare conform contractului este de 12 luni.

3. Proiectare si Executie “Autostrada de Centura Bucuresti km 0+000 – km 100+900” - Lotul 3: Sector 1. Km 85+300 – Km 100+765 aferent Centura Sud si Sector 2. Km 0+000 – Km 2+500 aferent Centura Nord Contract semnat cu Asocierea Aktor Technical Societe Anonyme (AKTOR SA) - Euro Construct Trading 98 SRL.

Valoarea contractată este de 853,422,022.52 lei fără TVA.

Termenul estimat de finalizare este Trim IV 2022.

Contractul se află în perioada de proiectare, ordinul de începere al activității de proiectare a fost emis începand cu data 23.05.2019. Perioada de proiectare conform contractului este de 12 luni.

Lărgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului București între A1 - DN5

LOT 1 - Lărgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului București Sud între A1 (km 55+520) și km 54+700 inclusiv parcarea de lungă durată de la km 54+765

LOT II - Lărgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului București Sud între km 54+700 și DN 5 (km 40+000)

STADIU: documentația de atribuire întocmită, în curs de promovare în SICAP pentru validare la ANAP și publicare Anunț de participare.

Autostrada de centură a Muncipiului București - Sector Nord;

Procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractului „Proiectare și Execuție Autostrada de Centura Bucuresti km 0+000 - km 100+900, Sector Centura Nord km 0+000-km 52+770, Lot 1: km 2+500-km 20+000"

Depunerea ofertelor: 26.09.2019,

Stadiu: evaluarea ofertelor depuse.

Decizia comisiei de evaluare – etapa finalizare DUAE, contestată la CNSC.

Procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractului „„Proiectare și Execuție Autostrada de Centura București km 0+000 - km 100+900, Sector Centura Nord km 0+000 - km 52+770, Lot 2: km 20+000 – km 39+000"

Depunerea ofertelor: 03.02.2020

STADIU : Evaluare oferte.

Procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractului „Proiectare și Execuție Autostrada de Centura București km 0+000 - km 100+900, Sector Centura Nord km 0+000 - km 52+770, Lot 3: km 39+000 – km 47+600"

Depunerea ofertelor: 18.02.2020

STADIU : Evaluare oferte.