---

You are here

Pentru remedierea tasării drumului la km 238+105 pe DN 7, pe raza localității Câineni, județul Vâlcea, Directorul General al CNAIR, Mariana Ioniță, a solicitat în această dimineață Directorului Regional al DRDP Craiova următoarele:

- Întocmirea procesului verbal de calamitate și avizarea acestuia de către Președintele Comitetului Județean Vâlcea pentru Situații de Urgență

- Întocmirea procesului de constatare a calamității (fișa de calamitate)

- Efectuarea expetizei tehnice în vederea stabilirii soluțiilor tehnice necesare pentru remedierea situației existente

- Demararea lucrărilor de consolidare pentru asigurarea circulației rutiere în condiții de siguranță.

De asemenea, Mariana Ioniță, a solicitat Directorului Regional al DRDP Craiova să întocmească, în regim de urgență, documentația necesară obținerii autorizației de construire pentru demararea lucrărilor de remediere.

Am cerut să mi se raporteze zilnic care este starea drumului și măsurile întreprinse pentru asigurarea viabilității acestuia. Directorul Regional al DRDP Craiova va răspunde personal pentru toate măsurile întreprinse și pentru rezultatul execuției lucrărilor de remediere.”, a declarat Mariana Ioniță, Directorul General al CNAIR SA.