---

You are here

Pentru finalizarea mai rapidă a evaluării ofertelor depuse în cadrul atribuirii unor contracte de proiecte de infrastructură rutieră, conducerea CNAIR SA a solicitat sprijinul Ministerului Fondurilor Europene în vederea cooptării unor experți independenți în cadrul comisiilor de evaluare.

Am solicitat, în cadrul Acordului de asistență tehnică PASSA, să putem ca, împreună cu experții tehnici, să îmbunătățim activitatea comisiilor de evaluare, în sensul reducerii întârzierilor înregistrate și, pe viitor, respectarea termenelor prevazute de lege.

În acest sens, avem în vedere colaborarea cu:

-10 experți tehnici – pentru analizarea propunerilor tehnice, verificarea soluțiilor ofertate prin raportare la cerințele beneficiarului și la documentația tehnică

- 4 experți juridici - pentru analizarea amendamentelor propuse de ofertanți la Condițiile Specifice și la Acordul contractual

- 4 experți economici - pentru analiza ofertelor din punct de vedere economic.

Infrastructura rutieră, fiind domeniu strategic, are nevoie de finalizarea cu celeritate a procedurilor de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurilor de licitație aflate în derulare, astfel încât să se evite decomiterea fondurilor nerambursabile alocate în acest exercițiu financiar.”, a declarat Mariana Ioniță, Directorul General al CNAIR.