---

You are here

București, 23.03.2020

”Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru Drum Expres Găești-Ploiești”

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant și MINISTERUL TRANSPORTURILOR INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au convenit încheierea în data de 17.03.2020 a Contractului de Finanțare nr. 62,  pentru proiectul "Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru Drum Expres Găești-Ploiești" în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Obiectiv Specific 2.2-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea- Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T.

Obiectivul general al proiectului este de a spori eficiența economică a rețelei de transport din România și de a aduce îmbunătățiri în ceea ce privește viteza de călătorie între Găești și Ploiești, îmbunătățind astfel și conectivitatea la nivel regional.

Rezultatele așteptateale proiectului sunt :

1.realizarea Studiului de Fezabilitate, ținând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare (norme, normative, standarde, legi, etc.);

2. realizarea Proiectului pentru Autorizarea Execuției Lucrărilor de Construire (PAC) și asistență tehnică până la obținerea autorizației de construcție de către Beneficiar (C.N.A.I.R. S.A.);

3. Proiectul Tehnic de Execuție (PTE), ținând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare (norme, normative, standarde, legi, etc.);

4 Pregătirea documentației de atribuire a Contractului/lor de lucrări și a Rapoartelor financiare intermediare pentru asistenta tehnica acordată Beneficiarului în perioada derularii procedurii/lor de licitații pentru lucrări;

5. Întocmirea documentației suport și asistența tehnică acordată Beneficiarului pentru depunerea și aprobarea aplicației de finanțare.

Valoarea totală a  proiectului este de 24.951.790,13 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională-17.931.614,08lei, 15% contribuția proprie- 3.164.402,48 lei, restul de3.855.773,57 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 29 luni, respectiv între data  de 01.12.2019 și 30.04.2022 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect 126809

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Ing. Mariana IONIȚĂ, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.