---

You are here

”Achiziția echipamentelor pentru verificarea calității lucrărilor de construcție, reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere în vederea asigurării viabilității și siguranței traficului”

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant și MINISTERUL TRANSPORTURILOR INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au convenit încheierea în data de 17.03.2020 a Contractului de Finanțare nr. 63, pentru proiectul "Achiziția echipamentelor pentru verificarea calității lucrărilor de construcție, reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere în vederea asigurării viabilității și siguranței traficului" în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Obiectiv Specific 2.2-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea- Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T.

Obiectivul general al proiectului îl reprezinta implementarea măsurilor care contribuie la îmbunatațirea siguranței traficului si securitații transporturilor, în conformitate cu strategiile naționale în domeniu si cu planurile de dezvoltare urbana.

Valoarea totală a  proiectului este de 36.704.657,50 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională-26.217.612,50lei, 15% contribuția proprie- 4.626.637,50lei, restul de 5.860.407,50 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 13 luni, respectiv între data  de 01.09.2019 și 30.09.2020 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte se semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect 116006

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Ing. Mariana IONIȚĂ, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.