---

You are here

București - 01.04.2020

”Varianta de ocolire a municipiului Zalău, etapa 2, între DN1F, km 79+625 - DJ191C”

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 27.03.2020 Aplicația de Finanțare pentru proiectul "Varianta de ocolire a municipiului Zalău, etapa 2, între DN1F, km 79+625 - DJ191C" în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Obiectiv Specific 2.1. Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră a TEN-T globală - Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - proiecte noi de investiții

Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți accesibilitatea în regiune și de a crește mobilitatea populației și a bunurilor, prin reducerea timpului de călătorie datorat sporirii vitezei de parcurs și implicit a timpului afectat transportului de mărfuri și călători.

Rezultatele așteptate prin îndeplinirea obiectivelor proiectului, sunt:

- construcția  a 5,535 km de drum național;

- construcția a unui număr de 5 viaducte;
- construcția aunui număr de 2  poduri și
- construcția a unui număr de 2 intersecții de tip girație.

Valoarea totală a  proiectului este de 240.467.845,60 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională - 172.153.936,54 lei, 15% contribuția proprie - 30.380.106,44 lei, restul de 37.933.802,62 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 47 luni (din care proiectare si executie lucrari reprezinta 30 luni)

Cod proiect 133746

 

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Ing. Mariana IONIȚĂ, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.                                                                          

                                                                           

                                                                           

                                                                                                                                                        C.N.A.I.R.  S. A