---

You are here

Joi, 2 aprilie 2020, a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului "Proiectare și execuție Autostrada Brașov - Târgu Mureș - Cluj – Oradea, Secțiunea 3B: Mihăiești - Suplacu de Barcău, Subsecțiunea 3B2: Zimbor - Poarta Sălajului (km 13+260 - km 25+500)".

Până la termenul limită de depunere au depus oferte următorii ofertanți:

1. ASOCIEREA SA&PE CONSTRUCT S.R.L. - SPEDITION UMB S.R.L. - TEHNOSTRADE S.R.L.

2. FCC CONSTRUCCION S.A. 

3. NUROL INSAAT ve TICARET A.S.

Valoarea estimată a contractului este de 730.509.125,51 Lei fără TVA.Comisia de Evaluare va analiza ofertele în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și cu legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice.

Contractul are o perioadă de proiectare de 12 luni și o perioada de execuție de 24 luni.

Garanția lucrărilor este între 5 și 10 ani, în funcție de perioada ofertată în cadrul factorului de evaluare.   

Obiectul contractului îl reprezintă proiectarea și execuția lucrărilor pentru construcția Autostrăzii Brașov - Târgu Mureș - Cluj - Oradea, Subsecțiunea 3B2: Zimbor - Poarta Sălajului (km 13+260 - km 25+500), în lungime de 12,24 km.