---

You are here

Sprijin pentru pregatirea documentatiei tehnice aferente proiectului de infrastructura rutiera pentru Varianta de Ocolire Vaslui

București, 28.02.2020

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar al finantarii si MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII SI COMUNICATIILOR în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT, au convenit in data de 26.02.2020, incheierea Contractului de Finantare nr.61 pentru proiectul ”Sprijin pentru pregatirea documentatiei tehnice  aferente proiectului de infrastructura rutiera pentru Varianta de Ocolire Vaslui” in vederea acordarii finantarii nerambursabile alocată prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, in cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, O.S.2.1 - Cresterea mobilitatii pe reteaua rutiera TEN-T globala.

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea competitivitatii economice a Romaniei prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietii interne cu scopul de a crea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene. Rezultatele așteptate ale proiectului sunt :

1. Revizuirea Studiului de Fezabilitate (incluzand Studii de Evaluare a Impactului asupra Mediului (SEIM), Studii de Evaluare Adecvata, (SEA) si alte (S.SpM) necesare sau impuse de catre Autoritatile competente pentru protectia mediului sau alte Autoritati implicate). Se vor parcurge toate etapele procedurilor de avizare si se vor obtine Acordurile de Mediu, precum si toate documentele de reglementare necesare. Se vor obtine toate avizele si acordurile necesare obtinerii Autorizatiei de construire.

2. Elaborarea Proiectului pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor si a Proiectului Tehnic (inclusiv Detaliile de Executie); se va realiza corelarea cu legislatia in vigoare privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii prevazute de Legea nr.50/1991, actualizata, cu prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii si cu normativele tehnice specifice in vigoare la data elaborarii Proiectului Tehnic; se va acorda asistenta tehnica Beneficiarului în vederea promovarii Hotararii de Guvern privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici;

3. Asistenta acordata Beneficiarului privind Aplicatia de Finantare.

Valoarea totală a  proiectului este de 1.905.500,00 lei si va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contributia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala-1.380.897,25 lei, 15% contributia proprie-243.687,75 lei, restul de 280.915,00 lei  reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului este de 17 luni, respectiv intre data de 01.07.2019 si 15.11.2020 la care se adauga, dacă este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect 122521.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeana din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Mariana IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.

C.N.A.I.R.  S. A