---

You are here

Drum de legătură autostrada A1 Arad-Timișoara-DN69

București-06.04.2020

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 03.04.2020 Aplicația de Finanțare pentru proiectul "Drum de legătură A1 Arad_Timișoara-DN69" în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1-Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului, Obiectiv Specific 1.Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE-proiecte noi de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră a TEN-T centrală.

Obiectivul general al proiectului constă în:

  • realizarea conexiunii autostrăzii A1 cu orașul Timișoara și alte drumuri naționale si județene conexe, în vederea descărcării traficului rutier de pe autostrada Arad-Timișoara;
  • creșterea mobilității la nivelul infrastructurii rutiere aferente rețelei TEN-T;
  • promovarea competitivității economice;
  • îmbunătățirea condițiilor de transport rutier de mărfuri și călători;
  • reducerea emisiilor poluante prin eliminarea/reducerea blocajelor de trafic prin reducerea duratelor de transport.

Rezultatele așteptate sunt:

  • construirea a 10 km de drum nou;
  • construirea a 2 poduri și 6 pasaje;
  • reducerea timpului de parcurs pe rețeua TEN-T centrală cu 8 minute.

Valoarea totală a  proiectului este de 260.193.567,99 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-186.497.779,20 lei, 15% contribuția proprie-32.911.372,80 lei, restul de 40.784.415,99 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 105 luni

Cod proiect 137027

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Ing. Mariana IONIȚĂ, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.

 C.N.A.I.R.  S. A