---

You are here

Precizări CNAIR

Referitor la problemele semnalate în zona Viaductului Aciliu, CNAIR face următoarele precizări:

Toate lucrările de mentenanță au fost realizate la timp de către echipa de la CIC Săliște și nu există șanțuri sau camere de cădere colmatate.

Există într-adevăr o problemă la sistemul de scurgere a apei pe calea 1, culeea Sibiu, unde sistemul de tubulatură este distrus pe o suprafață redusă, iar asta a dus la apariția unor ravene care nu pun în pericol stabilitatea viaductului.

Lucrările de remediere sunt complexe și este nevoie de intervenții care nu fac parte din categoria lucrărilor de mentenanță. Astfel, pentru remedierea acestei situații și execuția lucrărilor necesare, CNAIR a demerat proceduri de achziție publică de trei ori, dar din cauza lipsei de oferte procedurile inițiate au fost anulate.

În acest moment este în derulare o a patra procedură de licitație pentru desemnarea unui operator economic care să execute lucrările de remediere a problemelor apărute la sistemul de tubulatură existent. Precizăm că în cursul anului trecut zona a fost stabilizată cu umpluturi în regie proprie pentru a limita formarea ravenelor.

În ceea ce privește alunecările de teren, unele fotografii apărute în spațiul public sunt realizate departe de zona autostrăzii și nu au nicio legătură cu acesta.

Menționăm că în zona viaductului s-au plantat în cursul anului 2018 peste 25 de mii de puieți pentru a stabiliza versantul. În plus au fost lansate mai multe proceduri de achiziție publică pentru expertize în vederea rezolvării acestor probleme însă și acestea au rămas fără ofertanți deci au fost anulate.