---

You are here

București 24.06.2020

 

”Autostrada Transilvania, sectiunea Nusfalau-Biharia, inclusiv drum de legatura cu municipiul Oradea”

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 24.06.2020 Aplicația de Finanțare pentru proiectul ”Autostrada Transilvania, sectiunea Nusfalau-Biharia, inclusiv drum de legatura cu municipiul Oradea” in vederea obtinerii de finantare nerambursabila alocata prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1-Imbunatatirea mobilitatii prin dezvoltarea retelei TEN-T si a metroului, Obiectiv Specific 1.1. Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII  RUTIERE - proiecte noi de investitii, Operațiunea- Cresterea mobilitatii pe reteaua rutiera TEN-T centrala.

 

Obiectivul general al proiectului il reprezinta dezvoltarea regionala prin legatura moderna asigurata catre Ungaria cat si prin imbunatatirea conditiilor de tranzit ale traficului international. Noua legatura va asigura reducerea timpilor de calatoie, a costurilor de operare a vehiculelor, a expunerii locuitorilor la zgomot  precum si cresterea calitatii vietii locuitorilor rezidenti in zona drumurilor de acces.Prin atingerea scopului Obiectivului Specific 1.1 se vor reduce totodata si timpii de calatorie. Finalizarea proiectului asigura si urmatoarele obiective generale: Imbunatatirea infrastructuriii, contributia la stabilirea conditiilor adecvate pentru dezoltarea sustenabila economica in regiune, suport pentru coeziune si dezvoltare regionala si sociala, cresterea capacitatatii de preluare a traficului crescut de pasageri si bunuri internationale si locale.

 

Rezultatele așteptate:

Construirea a 87,414 km de autostrada noua, 58 poduri si pasaje, 5 noduri rutiere, 3 viaducte, 2 zone de parcare, un punct de sprijin pentru activitatea de  intretinere, un centru de intretinere si coordonare .

Valoarea totală a  proiectului este de 2.424.690.080,97 lei și va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contributia Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-1.675.153.773,17 lei,15% contributia proprie-295.615.371,72 lei, restul de 453.920.936,08 lei reprezentand cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 62 luni

Cod proiect 138153.

 

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeana din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Ing. Mariana IONIȚĂ, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.