---

You are here

București, 27.10.2020

 

”Drum de legatura DN 5 km 60+500- Soseaua de centura- Pod Prieteniei km 61+400”

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și MINISTERUL TRANSPORTURILOR, în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT,  au convenit în data de 23.10.2020, încheierea Contractului de Finanțare nr.83 pentru proiectul „Drum de legatura DN 5 km 60+500- Soseaua de centura- Pod Prieteniei km 61+400” în vederea acordării finanțarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1-Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului, O.S.1.1-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-proiecte noi de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T CENTRALĂ.

Obiectivele generale ale proiectului sunt: Asigurarea calatoriilor sigure si confortabile ca urmare a infrastructurii de înalta calitate si eliminarea traficului de tranzit din zonele urbane; Îmbunatatirea infrastructurii rutiere, cu impact direct asupra îmbunatatirii calitatii vietii; Îmbunatatirea performantei retelei de drumuri nationale si TEN-T prin cresterea vitezei de deplasare si reducerea timpului de calatorie; 
Reducerea expunerii persoanelor care traiesc de-a lungul drumului national existent la poluarea aerului, zgomot si accidente de trafic.
Rezultatele așteptate ale proiectului sunt :

1. Construirea a 5,10 km de drum nou

2. Reabilitarea/largirea a 0,62 km de drum

3. Construirea unei parcari stanga/dreapta la km 2+500

4. Reducerea timpului de parcurs pe reteaua TEN-T de la 89.6 min la 78 min (cu 11.6 min, reprezentand aprox. 13%).

Valoarea totală a  proiectului este de 152.985.678,76 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-110.540.514,30 lei, 15% contribuția proprie-19.507.149,57 lei, restul de 22.938.014,89 lei  reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului este de 78 luni, respectiv între data de 04.04.2016 și 30.09.2022 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect 135147

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Mariana IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.