---

You are here

București, 29.10.2020

 

Achizitia echipamentelor pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructie, reabilitare si modernizare a infrastructurii rutiere in vederea asigurarii viabilitatii si sigurantei traficului

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturtilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat în data de 29.10.2020, Actul Adițional nr.1, la Contractul de Finanțare nr. 63/17.03.2020,pentru proiectul:

„Achizitia echipamentelor pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructie, reabilitare si modernizare a infrastructurii rutiere in vederea asigurarii viabilitatii si sigurantei traficului”

Prin semnarea Actului Aditional nr.1 se modifica:

Art.2 – Durata contractului si perioada de implementarea proiectului, alin (2)  va avea urmatorul cuprins:

„(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 52 de luni, respectiv intre data de 01.09.2019 si 31.12.2023, la care se adauga, daca este cazul , si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor”.

Toate celelalte prevederi importante ale Contractului si ale anexelor acestuia raman neschimbate.

 

Cod proiect:116006.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Mariana IONIȚĂ, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.