---

You are here

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. scoate la concurs 8 posturi după cum urmează:

Serviciul Promovare SF/PT Autostrăzi si DN/Departamentul Inginerie și Analiză Documentații - 19.11.2020, ora 10:00

  • 1 post consilier juridic

Biroul Proiectare/ Documentații Autostrăzi și Drumuri Naționale/ Departamentul Inginerie și Analiză Documentații - 17.11.2020, ora 10:00

  • 4 posturi inginer

Biroul Inginerie Geotehnică - 19.11.2020, ora 13:00

  • 2 posturi inginer

Serviciului Analiză Tehnică, Documentații Autostrăzi și Drumuri Naționale/ Departamentul Inginerie și Analiză Documentații - 17.11.2020, ora 13:00

  • 1 post inginer

Pentru pozițiile menționate, contractele individuale de muncă sunt pe perioadă nedeterminată.

Informații suplimentare privind posturile scoase la concurs sunt publicate la adresa http://www.cnadnr.ro/ro/cariera/concursuri.

Condițiile de participare, tematica și bibliografia se pot obține de la Biroul Pregătire Personal, la telefon 021.264.33.71 și la adresa de e-mail bpprs@andnet.ro.