---

You are here

Varianta ocolitoare a Municipiului Arad-Est

București 17.11.2020

 

”Varianta ocolitoare a Municipiului Arad - Est”

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 17.11.2020 Aplicația de Finanțare pentru proiectul "Varianta ocolitoare a Municipiului Arad-Est" în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1-Imbunatatirea mobilitatii prin dezvoltarea retelei TEN-T si a metroului, Obiectiv Specific 1.1. Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE-proiecte noi de investiții, Operațiunea-Cresterea mobilității pe rețeua rutieră TEN-T centrala.

Obiectivul general al acestui proiect îl reprezintă îmbunătățirea mobilității populației, bunurilor și serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile - prin fluidizarea traficului, decongestionarea traficului în zonele tranzitate. Prin implementarea proiectului, vor fi atinse următoarele deziderate: • Creșterea mobilitătății populației și a bunurilor – prin reducerea timpului de călătorie datorat sporirii vitezei de parcurs și implicit a timpului afectat transportului de mărfuri și călători • Reducerea costurilor de transport – prin realizarea acestui proiect, șoferii vor economisi timp și energie și își vor reduce cheltuielile cu combustibilul și întreținerea autovehicolelor. • Creșterea gradului de siguranță al traficului - prin fluidizarea traficului • Inlesnirea cooperării inter-regionale, atragerea investițiilor interne și externe, creșterea competitivității întreprinderilor/firmelor și a mobilității forței de muncă și, prin urmare, o dezvoltare mai rapida a regiunii și, în final, a României.

Rezultatele asteptate sunt: Construirea a 11 km de drum nou, 1 pod, 1 pasaj și 7 intersecții.

Valoarea totală a  proiectului este de 235,445,812.10 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-169,126,497.94 lei, 15% contribuția proprie- 29,845,852.58 lei, restul de 36,473,461.58lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

 

Durata proiectului: 73 luni

Cod proiect 142374

 

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Ing. Mariana IONIȚĂ, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.