---

You are here

București, 17.11.2020

 

”Constructia Variantei de Ocolire a orasului Sacuieni Faza II”

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor,Infrastructurii si Comunicatiilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat în data de 13.11.2020 Actul Adițional nr.3, la Contractul de Finanțare nr. 123/20.09.2017, pentru proiectul "Constructia Variantei de Ocolire a orasului Sacuieni Faza II”, (cod SMIS 2014+ 115371).

 

Prin semnarea Actului Adițional nr.3 se modifică la Condiții Generale articolele următoare:

1. Articolul nr. 2 -Durata contractului si perioada de implementare a proiectului, alin.(2) si va avea urmatorul cuprins:

  • "Perioada de implementare a Proiectului este de 96 de luni, respectiv intre data 01.01.2014 si 31.12.2021 la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

2. Articolul nr. 3 -Valoarea Contractului, alin(1) si va avea urmatorul cuprins:

  • Valoarea totală a Contractului de Finanțare  este de 57.873.699,15 lei;
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, în procent de 85%, este de 40.465.734,71 lei;
  • Valoarea cofinanțării, în procent de 15%, este de 10.266.952,43 lei.

3. Art. IV. La Anexa 1 - Conditii Specifice, Sectiunea II se modifica graficul de rambursare

Toate celelalte prevederi ale Contractului și ale anexelor acestuia rămân neschimbate.

 

Cod proiect 115371

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Mariana IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.