---

You are here

Vineri, 20.11.2020, a fost stabilit rezultatul procedurii de atribuire a contractului având ca obiect „Elaborare Studiu de Fezabilitate Drum de mare viteză Baia Mare - Suceava: Lot 1 Baia Mare - Bistrița, Lot 2 Bistrița - Vatra Dornei și Lot 3 Vatra Dornei - Suceava”.

Lotul 1: Baia Mare – Bistrița a fost desemnată câștigătoare Asocierea Search Corporation – Egis International SAS – Egis Romania S.A. – SC Formin S.A., cu preţul de 15.206.688,64 Lei fără TVA.

Lotul 2: Bistrița - Vatra Dornei a fost desemnat câștigător Ofertantul SC Explan SRL., cu preţul de 15.793.026,12 Lei fără TVA.

Lotul 3: Vatra Dornei – Suceava a fost desemnată câștigătoare Asocierea Best Consulting & Design SRL – INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL, cu preţul de 14.475.000,00 Lei fără TVA.

Pentru fiecare dintre cele trei loturi, durata contractului este de 18 luni de la Data de Începere a Contractului.

Semnarea contractelor de achiziție publică va fi posibilă după expirarea perioadei de depunere a eventualelor contestații și respectiv după soluționarea tuturor contestațiilor/plângerilor formulate în cadrul procedurii de atribuire.