---

You are here

București,04.12.2020

„Elaborare documentatie pentru obiectivul Autostrada Brasov - Bacau”

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturtilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat în data de 03.12.2020, Actul Adițional nr.1, la Contractul de Finanțare nr. 43/23.08.2019, pentru proiectul: „Elaborare documentatie pentru obiectivul Autostrada Brasov - Bacau”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.1 se modifica:

Conditii Generale:

Art.2 – Durata contractului, alin (2) care va avea urmatorul cuprins:

„(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 30 de luni, respectiv intre data de 01.06.2020 si 30.11.2022, la care se adauga, daca este cazul , si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor”.

Art. 3- Valoarea contractului, alin (1) se va modifica si va avea urmatorul cuprins:

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 25.493.231,83 lei;

Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala, este în sumă de 18.417.709,44 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila.

Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este în sumă de 3.205.184,02 lei, echivalenta cu 15% din valoarea totala eligibila.

Toate celelalte prevederi importante ale Contractului si ale anexelor acestuia raman neschimbate.

 

Cod proiect:122551.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Mariana IONIȚĂ, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.