---

You are here

București, 04.12.2020.

 

„Autostrada Cluj Vest (Gilau)- Nadaselu si finalizarea lucrarilor la nodul Gilau si conexiunea 2B cu subsectiunea 3A1”

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturtilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat în data de 25.11.2020, Actul Adițional nr.2, la Contractul de Finanțare nr. 22/19.11.2020, pentru proiectul:

„Autostrada Cluj Vest (Gilau)- Nadaselu si finalizarea lucrarilor la nodul Gilau si conexiunea 2B cu subsectiunea 3A1”.

 

Prin semnarea Actului Aditional nr.2 se modifica in principal:

 

Conditii Generale:

 

Art. 3)- Valoarea contractului, alin (1) se va modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 376.405.490,20 lei;

 

Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala, este în sumă de 245.918.304,58 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila.

 

Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este în sumă de 43.397.347,88 lei, echivalenta cu 15% din valoarea totala eligibila.

 

Toate celelalte prevederi importante ale Contractului si ale anexelor acestuia raman neschimbate.

 

Cod proiect:11840.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Mariana IONIȚĂ, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.