---

You are here

Drum expres Craiova- Pitesti

București, 04.01.2021

„Drum expres Craiova- Pitesti”

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și MINISTERUL TRANSPORTURILOR, în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT,  au convenit în data de 30.12.2020, încheierea Contractului de Finanțare nr.88 pentru proiectul „Drum expres Craiova- Pitesti” în vederea acordării finanțarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare1- Îmbunatatirea mobilitatii prin dezvoltarea retelei TEN-T si a metroului, OS 1.1 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - proiecte noi de investitii, Operațiunea- Cresterea mobilitatii pe reteaua rutiera TENT centrala.

Obiectivele generale ale proiectului sunt: asigurarea unei legaturi rutiere de calitate intre Pitesti si Craiova precum si a unei legaturi intre cele doua ramuri al retelei Coridorului Rin- Dunare TEN-T Central in Romania;

• Cresterea eficientei economice a retelei de transport in Romania si sporirea mobilitatii prin reducerea  timpului de calatorie intre Craiova si Pitesti;

• Cresterea accesibilitatii prin asigurarea interconectivitatii regiunii de sud-vest cu reteaua nationala TEN- T Central;

• Cresterea conditiilor de siguranta ale traficului prin reducerea numarului de accidente;

• Reducerea poluarii fonice si a aerului precum si imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin relocarea traficului de lunga distanta in afara numeroaselor localitati care in prezent sunt traversate de infrastructura rutiera existenta.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt :

Constructia a 121,185 km de drum expres nou cu profil 2x2 incluzand constructia a 10 noduri rutiere, 75 poduri/pasaje, 26 de intersectii nivel divizat fara acces, 4 parcari de scurta durata, 4 spatii de servicii, 3 centre de intretinere si de dezapezire.

Valoarea totală a  proiectului este de 4.933.925.482,39 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune- 3.537.717.791,19 lei, 15% contribuția proprie- 624.303.139,57 lei

Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului este de 61 luni, respectiv între data de 01.12.2018- 31.12.2023 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect 140285

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Mariana IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.