---

You are here

București,06.01.2021

„Constructia autostrazii Timisoara- Lugoj si a variantei de ocolire Timisoara la standard de autostrada- Faza 2”

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturtilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat în data de 22.12.2020, Actul Adițional nr.3, la Contractul de Finanțare nr. 82/20.07.2017, pentru proiectul:  „Constructia autostrazii Timisoara- Lugoj si a variantei de ocolire Timisoara la standard de autostrada- Faza 2”

 

Prin semnarea Actului Aditional nr.3 se modifica:

 

Conditii Generale:

Art.2 – Durata contractului, alin (2) care va avea urmatorul cuprins:

„(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 120 de luni, respectiv intre data de 01.01.2014 si 31.12.2023, la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor”.

 

 

Toate celelalte prevederi importante ale Contractului si ale anexelor acestuia raman neschimbate.

 

Cod proiect:110647.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Mariana IONIȚĂ, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.