---

You are here

 

 București,19.03.2021

 

„Sprijin pentru pregatirea documentatiei tehnice aferente proiectului de infrastructura rutiera pentru Varianta de Ocolire Vaslui”

 

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat în data de 18.03.2021, Actul Adițional nr.1, la Contractul de Finanțare nr. 61/26.02.2020, pentru proiectul:

„Sprijin pentru pregatirea documentatiei tehnice aferente proiectului de infrastructura rutiera pentru Varianta de Ocolire Vaslui”.

 

Prin semnarea Actului Aditional nr.1 se modifica:

 

Art.I Conditii Generale:

Art.2 – Durata contractului si perioada de implementarea proiectului, alin (2) care va avea urmatorul cuprins:

„(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 35 luni, respectiv intre data de 01.07.2019 si 31.05.2022, la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor”.

 

 

Toate celelalte prevederi importante ale Contractului de Finantare raman neschimbate.

 

Cod proiect:122521

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Mariana IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.