---

You are here

 

 București, 20.04.2021

 

„Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru Autostrada Sibiu - Fagaras”

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 16.04.2021, Actul Aditional nr.2, la Contractul de Finantare nr. 46/03.10.2019 pentru proiectul: „Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru Autostrada Sibiu- Fagaras”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.2 se modifica urmatorul articol important:

Conditii Generale:

Art.2 – Durata contractului, alin (2) va avea urmatorul cuprins:

„(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 92 de luni, respectiv intre data de 01.05.2015 si 31.12.2022, la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor”.

 

Cod proiect:128039.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Mariana IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.