---

You are here

 

 București,11.05.2021

 

„Varianta de ocolire a Municipiului Sfantu Gheorghe”.

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturtilor si Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 10.05.2021, Actul Adițional nr.3, la Contractul de Finanțare nr. 20/05.10.2018 pentru proiectul:„Varianta de ocolire a Municipiului Sfantu Gheorghe”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.3 se modifica urmatorul articol important:

Conditii Generale:

Art.3 – Valoarea contractului, alin (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:

„  Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 1.329.004,94 lei, dupa cum urmeaza :

85% valoare eligibila nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala respectiv 953.934,96 lei, 15% valoarea cofinantarii eligibile a Beneficiarului respectiv 168.341,47 lei, restul de 206.728,51 lei reprezentand valoare ne-eligibila inclusiv TVA”.

 

Cod proiect:119822.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Mariana IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.