---

You are here

 

 București, 14.05.2021

 

“Elaborare Studiu de Fezabilitate, Proiect tehnic de executie inclusiv PAC, Detalii de executie, asigurarea Asistentei tehnice pe parcursul executiei de lucrari si in perioada de garantie a lucrarilor executate pentru obiectivul de investitie: DRUM DE LEGATURA PENTRU SPORIREA CAPACITACII DE TRAFIC INTRE DN6 (ZONA UZINEI FORD) SI DRUMUL EXPRES CRAIOVA – PITESTI (TRONSONUL 1)”

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 13.05.2021 Cererea de Finanțare pentru proiectul ”Elaborare Studiu de Fezabilitate, Proiect tehnic de executie inclusiv PAC, Detalii de executie, asigurarea Asistentei tehnice pe parcursul executiei de lucrari si in perioada de garantie a lucrarilor executate pentru obiectivul de investitie: DRUM DE LEGATURA PENTRU SPORIREA CAPACITACII DE TRAFIC INTRE DN6 (ZONA UZINEI FORD) SI DRUMUL EXPRES CRAIOVA – PITESTI (TRONSONUL 1)” in vederea obtinerii de finantare nerambursabila alocata prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Obiectiv Specific 2.1 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - sprijin pregatire proiecte de investitii, Operatiunea- cresterea mobilitatii pe reteaua TEN-T globala.

 

Obiectivul general al proiectului este, ca parte din conexiunea la TEN-T, imbunatatirea competitivitatii economice a Romaniei prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietii interne cu scopul de a crea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Studiul de Fezabilitate elaborat, tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.);

2. Proiect tehnic si Detalii de executie;

3. Proiect pentru executarea lucrarilor de constructie (P.A.C.);

4. Asistenta tehnica pe toata perioada de executie a lucrarilor.

 

Valoarea totală a proiectului este de 1.791.249,96 lei și va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contributia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala – 1.297.669,45 lei, 15% contributia proprie – 229.000,49 lei, diferenta reprezentand cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 25 luni

Cod proiect 151674.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala  prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Mariana IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.