---

You are here

Varianta de ocolire Mihailesti

 

 

București,17.05.2021

„Varianta de ocolire Mihailesti”

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturtilor si Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 14.05.2021, Actul Adițional nr.3, la Contractul de Finanțare nr. 12/20.08.2018, pentru proiectul:

„Varianta de ocolire Mihailesti”.

 

 

Prin semnarea Actului Aditional nr.3 se modifica:

 

Conditii Generale:

Art.2 – Durata contractului si perioada de implementare a proiectului, alin (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 120 de luni, respectiv intre data de 01.01.2014 si 31.12.2023, la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor”.

 

Art. 3- Valoarea contractului, alin (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 67.134.952,12 lei;

 

Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala, este în sumă de 46.353.305,56 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila.

 

Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este în sumă de 8.179.995,10 lei, echivalenta cu 15% din valoarea totala eligibila. Diferenta fata de valoarea totala a proiectului reprezinta cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

 

Toate celelalte prevederi importante ale Contractului si ale anexelor acestuia raman neschimbate.

 

Cod proiect:118005.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Mariana IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.