---

You are here

 

 

București,17.05.2021

„Modernizare DN5, sectorul Bucuresti- Adunatii Copaceni”

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 14.05.2021, Actul Adițional nr.6, la Contractul de Finanțare nr. 122/14.09.2017, pentru proiectul:

„Modernizare DN5, sectorul Bucuresti- Adunatii Copaceni”.

 

 

Prin semnarea Actului Aditional nr.6 se modifica:

 

Conditii Generale:

Art.I. Alin (1) si (2) la Articolul 3 – Valoarea totala a Contractului de Finantare si valoarea totala eligibila, din Conditii Generale alin (1) va avea urmatorul cuprins:

 

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 103.272.404,24 lei;

 

Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala, este în sumă de 65.772.880,41 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila.

 

Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este în sumă de 11.606.978,89 lei, echivalenta cu 15% din valoarea totala eligibila. Diferenta fata de valoarea totala a proiectului reprezinta cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

 

Toate celelalte prevederi importante ale Contractului si ale anexelor acestuia raman neschimbate.

 

Cod proiect:111951..

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:
Mariana IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.