---

You are here

 

 București, 17.05.2021

 

“Elaborare Studiu de Fezabilitate Drum de mare viteza Baia Mare- Suceava, Lot 1 Baia Mare- Bistrita”

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 17.05.2021 Cererea de Finanțare pentru proiectul “Elaborare Studiu de Fezabilitate Drum de mare viteza Baia Mare- Suceava, Lot 1 Baia Mare- Bistrita” in vederea obtinerii de finantare nerambursabila alocata prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Obiectiv Specific 2.2 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE – sprijin pregatire proiecte de investitii, Operatiunea- Cresterea accesibilităţii zonelor cu o conectivitate redusa la infrastructura rutiera a TEN-T.

Obiectivul general al proiectului este: este de asigurare a unei legaturi rutiere, la cel mai inalt standard posibil, intre obiectivele de investitii care fac parte din strategia de dezvoltare a infrastructurii rutiere de

transport, respectiv „Drum Expres Conexiune Satu Mare (VO Satu Mare) – Oar (Granita Romano-Ungara - Drum Expres M49 Ungaria)” si „Drum expres Satu Mare - Baia Mare si legaturile la drumurile existente” in partea de nord vest si Drum Expres Pascani – Suceava sI Drum Expres Suceava - Siret in partea de nord est,  aflate pe reteaua TEN-T. Un alt obiectiv important al proiectului il reprezinta imbunatatirea conditiilor de circulatie la nivel de retea rutiera nationala de transport, inclusiv sub aspect de siguranta rutiera, reducerea emisiilor poluante, reducerea costurilor de operare, imbunatatirea vitezei de calatorie raspunzand astfel cerintelor de dezvoltare economica concretizata prin adaptarea retelei rutiere nationale la cererea reala de transport, imbunatatind astfel si conectivitatea la nivel regional.

Obiectivul specific ale proiectului este: Elaborarea Studiului de Fezabilitate.

Valoarea totală a proiectului este de 23.950.023,14 lei și va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contributia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala – 17.213.084,64 lei, 15% contributia proprie – 3.037.603,17 lei, diferenta reprezentand cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 20 luni.

Cod proiect 151595.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala  prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Mariana IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.