---

You are here

 

 

București, 10.06.2021

 “Elaborare Studiu de Fezabilitate drum de mare viteza Baia Mare – Suceava: Lot 2 Bistrita – Vatra Dornei”

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 08.06.2021 Cererea de Finanțare pentru proiectul “Elaborare Studiu de Fezabilitate drum de mare viteza Baia Mare – Suceava: Lot 2 Bistrita – Vatra Dornei” in vederea obtinerii de finantare nerambursabila alocata prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Obiectiv Specific 2.2 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE – sprijin pregatire proiecte de investitii, Operatiunea- Cresterea accesibilităţii zonelor cu o conectivitate redusa la infrastructura rutiera a TEN-T.

Obiectivul general al proiectului este de asigurare a unei legaturi rutiere, la cel mai inalt standard posibil, intre obiectivele de investitii care fac parte din strategia de dezvoltare a infrastructurii rutiere, respectiv „Drum Expres Conexiune Satu Mare (VO Satu Mare) – Oar (Granita Romano-Ungara - Drum Expres M49 Ungaria)” si „Drum expres Satu Mare - Baia Mare si legaturile la drumurile existente” in partea de nord vest si Drum Expres Pascani – Suceava si Drum Expres Suceava - Siret in partea de nord est aflate pe reteaua TEN-T.

Rezultatul astept ale proiectului este realizarea Studiului de Fezabilitate pentru drum de mare viteza Baia Mare – Suceava: Lot 2 Bistrita – Vatra Dornei.

Valoarea totală a proiectului este de 19.336.059,77 lei și va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contributia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala – 13.873.382,43 lei, 15% contributia proprie – 2.448.243,95 lei, diferenta reprezentand cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 22 luni

Cod proiect 151596.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala  prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:
Mariana IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.