---

You are here

 

 

  București, 16.06.2021

 

Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru “Drum de Mare Viteza Bucuresti –Alexandria”

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 16.06.2021 Cererea de Finanțare pentru proiectul: Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru „Drum de mare Viteza Bucuresti- Alexandria" in vederea obtinerii de finantare nerambursabila alocata prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare :Imbunatatirea mobilitatii orin dezvoltarea retelei TEN-T si a metroului, Obiectiv Specific 1.1 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE – sprijin pregatire proiecte de investitii, Operatiunea- Cresterea mobilitatii prin dezvoltarea retelei TEN-T centrala.

Obiectivul general al proiectului este, ca parte din TEN-T CORE, imbunatatirea competitivitatii economice a Romaniei prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietii interne cu scopul de a crea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.

Rezultatul asteptat al proiectului este elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Drum de mare viteza Bucuresti – Alexandria”.

Valoarea totală a proiectului este de 21.566.535,32 lei și va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contributia Uniunii Europene din Fondul de Coeziune – 15.466.702,64 lei, 15% contributia proprie – 2.729.418,10 lei, diferenta reprezentand cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 18 luni.

Cod proiect 152094.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune  prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Mariana IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.