---

You are here

Constructia variantei de ocolire Tecuci

 

 

București, 18.06.2021

 

„Constructia variantei de ocolire Tecuci”

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 16.06.2021, Actul Adițional nr.2, la Contractul de Finanțare nr. 13/20.08.2018 pentru proiectul: „Constructia variantei de ocolire Tecuci”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.2 se modifica urmatorul articol important:

Conditii Generale:

Art.3 – Valoarea contractului, alin (1) va avea urmatorul cuprins:

„ Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 85.213.044,41 lei, dupa cum urmeaza :

85% valoare eligibila nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala respectiv 58.642.287,90 lei, 15% valoarea cofinantarii eligibile a Beneficiarului respectiv 10.348.639,03 lei, diferenta reprezentand valoarea ne-eligibila inclusiv TVA”.

 

Cod proiect: 121490.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Mariana IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.