---

You are here

 

 București, 18.06.2021

Reabilitare DN56, Craiova-Calafat, km 0+000-km 84+020

Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării nerambursabile alocate prin Programul Operațional Sectorial Transport 2007-2013 și prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, a finalizat în data de 11.06.2021 contractul aferent investiției Reabilitare DN56, Contract 5R16-Galicea Mare-Calafat, km 47+000-km 84+020.

Contractul 5R16-Galicea Mare-Calafat, km 47+000-km 84+020 este parte integrantă a proiectului  fazat ”Reabilitare DN56, Craiova-Calafat, km 0+000-km 84+020”.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile pentru reabilitare a 80,435 km, construirea a 2 poduri noi, 5 poduri reabilitate, 67 podețe și 17 intersecții. De asemenea, reabilitarea celor 12 spații de parcare existente și îmbunătățirea condițiilor generale de circulație, ca urmare a realizării rutei de ocolire, conduc la obținerea unor economii între 60% și 62% iar exprimate în minute, câștigul de timp se situează între 12,3 minute (pentru autoturisme) și 13,8 minute pentru vehicule grele.

 Rezultatele finale în urma implementării proiectului: reabilitare a 80,435 km, construirea a 2 poduri noi, 5 poduri reabilitate, 67 podețe și 17 intersecții.

Valoarea totală a proiectului 2007-2013: 206.043.510,48 lei;

Valoarea cofinanțării UE 2007-2013: 110.631.259,89 lei.

Valoarea totală a proiectului 2014-2020107.893.667,79 lei;

Valoarea cofinanțării UE 2014-2020: 69.396.588,27 lei.

Data începerii proiectului: 11.12.2013

Data finalizării proiectului: 31.12.2023.

Cod proiect: 110638

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial Transporturi 2007-2013 și Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Date de contact:
Mariana IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.