---

You are here

Autostrada Sebes - Turda

 

 

București, 17.05.2021

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 24.06.2021, Actul Adițional nr.5, la Contractul de Finanțare nr. 144/27.11.2017 pentru proiectul:„Autostrada Sebes- Turda”.

Prin semnarea Actului Aditional nr. 5 se modifica urmatorul articol important:

Conditii Generale:

Art. 3 – Valoarea contractului, alin (1) va avea urmatorul cuprins:

„Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 2.098.370.659,80 lei, dupa cum urmeaza :

85% valoare eligibila nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala respectiv 1.377.254.497,49 lei, 15% valoarea cofinantarii eligibile a Beneficiarului respectiv 243.044.911,31 lei, restul de 478.071.251,00 lei reprezentand valoare ne-eligibila inclusiv TVA”.

 

Cod proiect: 118317.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:
Mariana IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.