---

You are here

 

 

București  02.11.2021

 

Elaborare Expertiza Tehnica si DALI in vederea modernizarii pasarelelor pietonale

situate pe DN 1 intre Comarnic si Azuga (8 buc)

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și depus in data de 02.11.2021, Aplicația de Finanțare pentru proiectul Elaborare Expertiza Tehnica si DALI in vederea modernizarii pasarelelor pietonale situate pe DN 1 intre Comarnic si Azuga (8 buc) în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Obiectiv Specific 2.5 Apel de proiecte ce vizeaza cresterea gradului de siguranta si îmbunatatirea conditiilor de mediu pe toate modurile de transport - sprijin pregatire proiecte de investitii, Operațiunea- Cresterea gradului de siguranta si securitate pe toate modurile de transport si reducerea impactului transporturilor asupra mediului.

 

Obiectivul general al proiectului este de a spori eficienta economica a retelei de transport din Romania. Obiectivul operational specific este de a aduce imbunatatiri in ceea ce priveste viteza de calatorie intre Comarnic si Azuga, prin descongestionarea traficului pe ruta existenta (DN1), imbunatatind astfel si conectivitatea la nivel regional.

Prezentul proiect are in vedere elaborarea Expertizelor Tehnice si DALI in vederea modernizarii pasarelelor pietonale pentru 8 obiective de investitie situate pe DN 1 intre Comarnic si Azuga, dupa cum urmeaza:

• Obiectivul 1: km 107+100 in localitatea Comarnic;

• Obiectivul 2: km 107+750 in localitatea Comarnic;

• Obiectivul 3: km 120+100 in localitatea Sinaia;

• Obiectivul 4: km 121+100 in localitatea Sinaia;

• Obiectivul 5: km 121+850 in localitatea Sinaia;

• Obiectivul 6: km 131+200 in localitatea Busteni.

• Obiectivul 7: km 131+400 in localitatea Busteni;

• Obiectivul 8: km 135+600 in localitatea Azuga.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • 8 Experize Tehnice elaborate
  • 8 Documentatii pentru Avizarea Lucrarilor de Interventii (DALI) elaborate

Valoarea totală a proiectului este de 266,672.44 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala - 191,053.77 lei, 15% contribuția proprie 33,715.37 lei, restul de 41,903.30 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 15 luni

Cod proiect 152800

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regioanala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Cristian Ovidiu PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.