---

You are here

 

 

București, 02.11.2021

 

„Revizuire/Actualizare Studiu de Fezabilitate si Elaborare Proiect Tehnic pentru "Drum de legatura intre A1 si DN7(DJ 711A)" - Largire la 4 benzi de circulatie”

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 01.11.2021, Actul Aditional nr.1, la Contractul de Finantare nr. 42/20.08.2019, pentru proiectul: „Revizuire/Actualizare Studiu de Fezabilitate si Elaborare Proiect Tehnic pentru "Drum de legatura intre A1 si DN7(DJ 711A)" - Largire la 4 benzi de circulatie”.

 

Prin semnarea Actului Aditional nr.1 se modifica urmatoarele conditii importante:

 

  • Art.I.(1) La conditii generale Articolul 2 - Durata contractului si perioada de implementare a proiectului, alin (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Perioada de implementare a Proiectului este de 41 de luni, respectiv intre data 01.08.2019 si data 31.12.2022 la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor."

 

Cod proiect:128724.

 

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Cristian Ovidiu PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.