---

You are here

 

 

București, 25.11.2021

„Elaborarea documentatiei tehnico-economice pentru Drum expres Buzau-Focsani”

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 24.11.2021, Actul Aditional nr.3, la Contractul de Finantare nr. 4/14.05.2018, pentru proiectul: „Elaborarea documentatiei tehnico-economice pentru Drum expres Buzau-Focsani”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.3 se modifica urmatoarele conditii importante:

  • Art.I. La Conditii Generale, Articolul 2 - Durata contractului si perioada de implementare a proiectului, alin. (2): "Perioada de implementare a Proiectului este de 62 de luni, respectiv intre data 12.11.2018 si data 31.12.2023 la care se adauga daca este cazul si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor."
  • Art.I. La conditii generale Articolul 3 - Valoarea contractului, alin (1)

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 28.825.859,32 lei;

Valoare eligibila nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala in suma de 20.686.980,40 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila aprobata.

  • Art.II. (6) Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national, reprezentand co-finantare publica de 15% la POIM, in valoare de 3.650.643,61 lei.

Valoarea neeligibila inclusiv TVA este 4.488.235,31 lei.

Cod proiect:115750.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.