---

You are here

 

 București, 25.11.2021

„Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru Drum de Mare Viteza Bucuresti - Alexandria”

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCURII, în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT, au convenit în data de 24.11.2021, încheierea Contractului de Finanțare nr.126 pentru proiectul „Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru Drum de Mare Viteza Bucuresti - Alexandria” in vederea acordării finanțarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1- Îmbunatatirea mobilitatii prin dezvoltarea retelei TEN-T si a metroului OS 1.1 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - sprijin pregatire proiecte de investitii, Operațiunea- Creșterea mobilitatii pe reteaua rutiera TEN-T centrala.

Obiectivul general ale proiectului este: imbunatatirea competitivitatii economice a României este ca parte din TEN-T CORE prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietii interne cu scopul de a crea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt :

1. Studiu de Fezabilitate elaborat;

2. Asistenta tehnica acordata Beneficiarului pentru procedura de atribuire a proiectarii si executiei lucrarilor;

3. Asistenta tehnica acordata Beneficiarului pentru sustinerea aplicatiei de finantare.

Valoarea totală a  proiectului este de 21.566.535,33 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune – 15.466.702,64 lei, 15% contribuția proprie- 2.729.418,10 lei, diferenta reprezentand valoare neeligibila inclusiv TVA.

Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, respectiv între data de 01.01.2022 și 31.12.2023 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect 1152094.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.