---

You are here

Tarife AST

 

TERMENI SI CONDITII

privind utilizarea aplicației „eAST - emitere Autorizații Speciale de Transport la cerere în mod electronic“

 

Utilizarea aplicației „eAST - emitere Autorizații Speciale de Transport la cerere în mod electronic“ implica acceptarea neconditionata, de catre dumneavoastra, a termenilor si conditiilor de mai jos.

Recomandam citirea cu atentie a acestora.

C.N.A.I.R. S.A. isi asuma dreptul de a modifica/actualiza/corecta structura, continutul si serviciile in orice moment sau de a suspenda temporar functionarea acesteia, fara o alta notificare.

1. CONDIŢII GENERALE PENTRU UTILIZAREA APLICAȚIEI „eAST - emitere Autorizații Speciale de Transport la cerere în mod electronic“

Aplicatia eAST este proprietatea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.), cu sediul in B-dul Dinicu Golescu nr. 38 Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/552/2004, CUI RO16054368.

Prin intermediul aplicatiei eAST se pot obtine Autorizatii Speciale de Transport (AST), pentru vehiculele care circula cu depasirea maselor si/sau dimensiunilor maxime admise in circulatie pe drumurile publice din Romania.

Accesul/vizitarea eAST se supune Termenilor si conditiilor de utilizare, implica acceptul explicit cu privire la acestia si reprezinta întreaga întelegere dintre parti. Clientul isi da acordul impunerii acestor termeni si conditii de utilizare. In situatia in care clientul nu este de acord cu acesti termeni, va accesa eAST doar in scop informativ si nu in vederea obtinerii unei AST. C.N.A.I.R. S.A. isi rezerva dreptul de a modifica acesti termeni si conditii de utilizare in orice moment. Orice modificare a acestora va fi valabila de indata ce va fi postata pe eAST.

Continuarea accesarii si folosirii eAST urmarind modificarea termenilor si conditiilor de utilizare constituie acceptarea acestora precum si a modificarilor survenite in timp.

2. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

C.N.A.I.R. S.A. este deţinătoarea eAST. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, precum şi toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea C.N.A.I.R. S.A.

3. ACCESUL LA INFORMATIILE DISPONIBILE PE eAST

C.N.A.I.R. S.A. ofera tuturor utilizatorilor accesul limitat, in interes profesional, pe eAST si nu le confera dreptul de a modifica partial sau integral site-ul, de a reproduce partial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/ revinde sau de a exploata site-ul in orice alta maniera, in scopuri comerciale sau contrare intereselor C.N.A.I.R. S.A.

Efectuarea de operatiuni neautorizate asupra acestui site si tentativa de efectuare a acestora, incluzând fara a se limita la: utilizarea abuziva, utilizarea frauduloasa, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informatii în vederea utilizarii lor, blocarea accesului, etc, vor fi considerate tentative de fraudare a eAST si va determina plangerea/cercetarea penala impotriva aceluia care a initiat aceasta actiune.

Continutul eAST nu poate fi copiat, reprodus, transferat, incarcat, publicat sau distribuit in orice mod fara a obtine in prealabil acordul scris al C.N.A.I.R S.A., exceptie facand posibilitatea de a tipari extrase din paginile acestuia doar pentru uz personal.

4. DEFINITII

Mase si dimensiuni maxime admise – masele si dimensiunile maxime admise ale vehiculelor, pe drumurile publice din Romania, asa cum sunt ele prevazute in anexele nr. 2 si 3 ale Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Autorizatie Speciala de Transport (AST) - documentul prin care administratorul drumului stabileşte traseul ce urmează a fi parcurs, condițiile de efectuare a transportului şi tarifele datorate, necesar pentru circulația vehiculelor rutiere cu depăşiri ale maselor maxime admise şi/sau ale dimensiunilor maxime admise, valabil pentru numerele de înmatriculare sau de înregistrare ale vehiculelor, pentru caracteristicile tehnice, traseul, sensul, perioada şi condiţiile de circulație impuse.

Traseu autorizat - traseul impus de către administratorul drumului pentru deplasarea vehiculului cu depăşiri, stabilit în funcţie de originea şi destinaţia transportului, masele şi dimensiunile efective ale vehiculului, limitările impuse de portanţa drumului, de elementele infrastructurii drumurilor şi de restricţiile de circulaţie permanente şi temporare instituite.

Vehicul cu depășiri - orice vehicul, cu sau fără încărcătură, ale cărui mase si/sau dimensiuni depăsesc masele si/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în anexele nr. 2 si 3 la Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Tarife suplimentare de utilizare - tarifele datorate de operatorul de transport pentru circulația vehiculelor cu depăsiri pe drumurile publice.

5. LIMITAREA RESPONSABILITĂŢII

Clientul foloseste eAST pe riscul propriu, C.N.A.I.R. S.A. fiind libera de orice raspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte, cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea eAST sau ca urmare a utilizarii informatiilor de pe site.

C.N.A.I.R. S.A. nu este raspunzatoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în urma furnizarii unor date incomplete sau incorecte de catre client.

6. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Toate documentele si informatiile de orice natura furnizate de catre clienti vor fi utilizate numai pentru realizarea scopului eAST si anume eliberarea AST.

C.N.A.I.R. S.A. este operator de date cu caracter personal si prelucrează datele de identificare comunicate de client în vederea îndeplinirii obligațiilor legale care îi revin, conform specificului activității derulate.

Conform atribuțiilor legale, C.N.A.I.R. S.A. prelucrează datele cu caracter personal în scopul autorizării circulației vehiculelor cu depășiri ale maselor si/ sau dimensiunilor maxime admise prevăzute de OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificările si completările ulterioare, respectiv emiterea și evidența AST.

Datele cu caracter personal prelucrate de C.N.A.I.R. S.A. sunt:

1. Nume, prenume, seria și numărul cartii de identitate/pașaportului - pentru identificarea persoanei desemnate să reprezinte clientul și anume persoana care completează pe proprie răspundere datele necesare pentru eliberarea AST;

2. Codul numeric personal - în vederea întocmirii documentelor fiscale aferente autorizațiilor speciale de transport (factura);

3. Adresa de email, număr de telefon/fax – pentru comunicare;

Datele cu caracter personal sunt stocate pentru o perioadă de:

a) 5 (cinci) ani pentru datele înscrise în cererile pentru eliberarea autorizațiilor speciale de transport și în registrul de evidență a autorizațiilor speciale de transport predate;

b) 10 (zece) ani pentru datele înscrise în documentele fiscale (factură)

Datele cu caracter personal prelucrate de C.N.A.I.R. S.A. pot fi puse la cerere, la dispoziția:

a)  autorităților guvernamentale și judecătorești și alte persoane juridice implicate în proceduri legale;

b)  organe de cercetare penală, autorități fiscale, precum și către alte persoane juridice față de care dezvăluirea este cerută de lege;

c)  persoane juridice cu competențe, potrivit legii, în derularea operațiunilor referitoare la recuperarea creanțelor;

Pentru a asigura functionarea in conditii de siguranta, aplicatia eAST utilizeaza resurse externe (CAPTCHA).

Prin CAPTCHA, Google colecteaza informații despre aplicațiile, browserele și dispozitivele pe care le folosiți pentru a accesa serviciile Google. Informațiile colectate conțin identificatori unici, tipul și setările browserului, tipul și setările dispozitivului, sistemul de operare, informațiile despre rețeaua mobilă, inclusiv numele și numărul de telefon al operatorului, și numărul versiunii aplicației. De asemenea, sunt colectate informații despre interacțiunea dintre aplicațiile, browserele și dispozitivele dvs. și serviciile Google, inclusiv adresa IP, rapoartele de blocare, activitatea sistemului și data, ora și adresa URL sursă a solicitării dvs.

Prin accesarea aplicatiei eAST va exprimati în mod expres și neechivoc consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, conform prezentei Note de informare.

7. INREGISTRARE/ CONT DE UTILIZATOR, PAROLE SI RESPONSABILITATI

Accesul clientului la facilitatile din cadrul eAST necesita crearea unui cont de utilizator prin intermediul unei adrese de e-mail valide, a unei parole si a Codului Unic de Inregistrare la Oficiul Registrul Comertului, in cazul persoanelor juridice sau codului numeric personal in cazul persoanelor fizice.

Inregistrarea este gratuita. Se pot inregistra numai persoanele juridice si persoanele fizice care detin capacitatea deplina de a incheia acte juridice. In special, se interzice inregistrarea minorilor.

Informatiile pe care trebuie sa la furnizeze un client in timpul inregistrarii trebuie sa fie complete si corecte. Inregistrarea necesita o adresa de e-mail valida. Clientul trebuie sa aleaga o parola personala, confidentiala si care nu trebuie dezvaluita tertilor.

C.N.A.I.R. S.A. nu poate fi responsabila pentru erorile survenite ca urmare a neglijentei clientului, in ceea ce priveste pastrarea confidentialitatii datelor de acces.

Fiecare client se poate inregistra o singura data pe eAST. Contul de utilizator nu este transferabil.

C.N.A.I.R. S.A. nu va solicita niciodata parola conturilor dumneavoastra in mesaje transmise prin posta electronica sau telefon.

Pentru activarea contului, clientul se va adresa subunitatilor C.N.A.I.R. S.A., conform instructiunilor primite prin e-mail si a informatiilor publicate pe site-ul C.N.A.I.R. S.A., la adresa de internet www.cnadnr.ro .

C.N.A.I.R. S.A. isi rezerva dreptul de a nu activa conturile de utilizator in cazul in care clientul a furnizat date incomplete sau incorecte.

C.N.A.I.R. S.A. isi rezerva dreptul de a inactiva conturile de utilizator neutilizate pentru o perioada mai lunga de timp, in cazul in care clientul nu furnizeaza datele complete si corecte in solicitarea de emitere AST sau are, in mod repetat solicitari anulate/neachitate.

8. PLATA SI CONDITII DE PLATA

Clientul poate achita tarifele suplimentare de utilizare prin intermediul eAST numai daca detine un cont de utilizator activ si un card bancar valid.

Prin acceptarea platii pe eAST clientul este de acord cu forma de comunicare prin care C.N.A.I.R. S.A. deruleaza operatiunile de incasare a tarifelor de utilizare.

Dupa validarea comenzii, prin bifarea campului: “Plateste” clientul nu mai poate reveni asupra acesteia, comanda lansata fiind certa si exigibila, iar plata fiind obligatorie pentru acesta.

Factura aferenta AST se va emite pe baza datelor furnizate de catre client, asa cum au fost introduse la crearea contului sau cum au fost actualizate/modificate in sectiunea specifica din eAST.

C.N.A.I.R. S.A. nu este responsabila si nu poate fi raspunzatoare pentru furnizarea de catre client a unor date incorecte, incomplete si/sau neadevarate.

Recomandam clientilor sa verifice datele furnizate catre C.N.A.I.R. S.A., in baza carora se va emite factura aferenta comenzilor.

Emiterea AST se va efectua numai dupa debitatrea din contul bancar al clientului a sumei aferente, iar data de inceput a valabilitatii AST nu poate fi anterioara acestei date.

9. OBLIGATIILE C.N.A.I.R. S.A.

C.N.A.I.R. S.A. va emite AST conform cu datele completate de catre client si numai in conditiile in care acestea se incadreaza in conditiile de emitere a AST si doar dupa confirmarea platii. Clientul va regasi factura si in contul creat pe eAST. Clientul va primi pe adresa de e-mail cu care a deschis contul pe eAST, din partea procesatorului de plati agreat de C.N.A.I.R. S.A. detalii privind plata efectuata.

10. ALTE CONDITII

Dupa afisarea sumei de plata, clientul poate accepta plata sau poate anula solicitarea.

Odata cu acceptarea platii, prin bifarea campului “Plateste” clientul se angajeaza definitiv si irevocabil sa vireze suma reprezentand tariful suplimentar de utilizare in contul C.N.A.I.R. S.A.

Clientul trebuie sa efectueze plata pana cel tarziu ora 24.00 a zilei anterioare primei zile de valabilitate a AST. In cazul neefectuarii platii, solicitarea se anuleaza in mod automat.

Vehiculele cu depasiri pot circula pe drumurile publice numai daca:

a)  sunt admise in circulatie;

b)  corespund din punct de vedere al starii tehnice si al cerintelor de siguranta a circulatiei;

c)  nu depasesc masele maxime admise constructiv ale vehiculelor;

d)  detin AST eliberata de administratorul drumului pe care circula si respecta prevederile inscrise in AST;

Titularul AST este operatorul de transport, care poartă întreaga responsabilitate a circulației vehiculului cu depășiri și are obligația de a respecta condițiile impuse prin AST ;

O copie a AST trebuie să se afle la bordul vehiculului cu depășiri pe întreaga perioadă de circulație, fiind obligatorie prezentarea acesteia la controalele efectuate de personalul abilitat ;

AST este valabilă pentru sectoarele de drum de interes național si autostrazi aflate in administrarea C.N.A.I.R. S.A.

AST nu este valabila pe sectoarele de drumuri naționale situate în intravilanul municipiilor/reședințelor de județ, pe drumurile judetene, pe drumurile comunale sau pe alte categorii de drumuri. Pentru circulația pe aceste categorii de  drumuri, operatorul de transport va solicita AST de la administratorul drumului respectiv.

AST este valabilă pentru numărul de circulație al vehiculului cu depășiri, inclusiv cel al vehiculului de rezervă înscrise în aceasta, traseul, sensul, perioada și caracteristicile autorizate înscrise, în condițiile stabilite de emitentul acesteia.

Circulația vehiculelor cu depasiri este interzisa în zilele de sâmbătă, duminică, în zilele premergătoare zilelor de sărbătoare legală şi în zilele de sărbătoare legală, între orele 6.00 și 22.00.

Circulația vehiculelor cu depasiri este interzisa in conditii de vizibilitate redusa sub 100 m, din cauza cetii, ploii sau ninsorii abundente ori cand partea carosabila este acoperita cu polei, gheata sau zapada, precum si in cazul unor fenomene naturale ce afecteaza siguranta circulatiei, semnalate prin instituirea de catre institutiile abilitate uneia din avertizarile de cod galben, portocalui sau rosu.

Operatorul de transport (Titularul AST) are obligația de a se informa cu privire la eventualele restricții de circulație instituite/ existente pe traseul ce urmează a fi parcurs de vehiculul cu depășiri.

Circulația vehiculului cu depășiri se va face cu respectarea restricțiilor de circulație existente pe traseul ce urmează a fi parcurs de vehiculul cu depășiri.

Responsabilitatea fixării și ancorării încărcăturii pe vehicul revine operatorului de transport, acesta fiind răspunzător de prejudiciile şi accidentele produse din cauza deplasării necontrolate a încărcăturii în timpul deplasarii vehiculului.

Pentru subtraversarea conductelor, rețelelor aeriene şi a altor instalații, operatorul de transport are obligația de a obține, în prealabil parcurgerii traseului, avizele unităților care le administrează, în vederea ridicării, demontării și remontării acestora, după caz.

Traversarea de către vehiculele cu depășiri a pasajelor la nivel cu calea ferată, unde există semnalizare automată, se va efectua în maximum 30 de secunde; pentru cazurile care impun depășirea acestui timp de trecere operatorul de transport va obține, în prealabil, avizul administratorului infrastructurii feroviare.

Pentru traversarea pasajelor la nivel cu calea ferată operatorul de transport va obține, în prealabil, aprobarea administratorului infrastructurii feroviare, în cazul vehiculelor cu lățimi mai mari decât lățimea parții carosabile din zona de trecere la nivel cu calea ferată, înălțimi mai mari de 4,0 m (în cazul liniilor electrificate), lungimi mai mari de 30,0 m;

Operatorul de transport va respecta toate condițiile de trecere pe pasajele la nivel cu calea ferată stabilite de administratorul infrastructurii feroviare;

Circulația vehiculelor cu depășiri ale masei totale și/sau ale maselor pe axe maxime admise, pe poduri, pe pasaje superioare sau viaducte se va efectua cu viteza maximă de 10 km/h, fără opriri, șocuri, pe banda din dreapta în sensul de mers, dacă nu sunt impuse, prin AST, alte condiții speciale de traversare.

Vehiculele a căror masă totală este mai mare de 80,0 tone, vor circula pe poduri, pe pasaje superioare sau viaducte, cu întreruperea obligatorie, temporară și locală a circulației de către politia rutieră, pentru traversarea singulară a lucrării de artă, pe axul acesteia.

Vehiculul care circulă cu depășirea dimensiunilor și/sau maselor maxime admise trebuie să fie echipat în conformitate cu prevederile Normelor privind autorizarea şi desfășurarea circulației vehiculelor rutiere cu mase și/sau dimensiuni ce depășesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.

Însoțirea vehiculelor care circulă cu depășiri se realizează numai de operatori economici specializați, autovehicule de însoțire și personal specializat.

Autovehiculul de însoțire se dotează, obligatoriu, în conformitate cu prevederile Normelor privind autorizarea și desfășurarea circulației vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depășesc masele și/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.

Personalul specializat, atestat în vederea însoțirii vehiculelor cu depășiri are obligațiile stabilite prin Normele privind autorizarea și desfășurarea circulației vehiculelor rutiere cu mase și/sau dimensiuni ce depășesc masele și/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.

AVAND IN VEDERE CA IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE IN VIGOARE CLIENTUL POARTA INTREAGA RESPONSABILITATE CU PRIVIRE LA CORECTITUDINEA DATELOR DECLARATE IN SOLICITAREA DE EMITERE AST, ODATA CU EFECTUAREA PLATII AST EMISE NU SE POT ANULA SI DATELE INSCRISE IN ACESTEA NU POT FI MODIFICATE.

CNAIR SA NU POATE INTERVENI ASUPRA DATELOR FURNIZATE DE CLIENT, ATAT IN CEEA CE PRIVESTE CONTUL DE UTILIZATOR CAT SI A DATELOR IN BAZA CARORA A FOST EMIS AST SAU A CELOR INSCRISE IN AST.

Aplicatia informatica poate fi accesata aici: https://east.cnadnr.ro/

Manualul de utilizare al aplicatiei poate fi accesat aici:

 

Autorizarea operatorilor economici specializati, a autovehiculelor de insotire si atestare a personalului specializat, pentru insotirea vehiculelor ce utilizeaza reteaua de drumuri nationale cu depasirea limitelor maxime admise prevazute de OG nr.43/1997 

Operatori auto si economici autorizati - https://andnet.ro/sratr

Lista cu personalul specializat pentru insotiri agabaritice valabile

Nr. crt Denumire
1 Metodologie pentru autorizarea operatorilor economici specializati, pentru insotirea vehiculelor ce utilizeaza reteaua de drumuri nationale cu depasirea limitelor maxime admise prevazute de OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata ARR 2019
2 Formular cerere verificare autovehicul din punct de vedere al existentei si functionarii dotarilor 
3 Formular proces verbal de verificare autovehicul din punct de vedere al existentei si functionarii dotarilor 
4 Formular cerere schimbare numar inmatriculare autovehicul 
5 Formular cerere inlocuire autorizatie autovehicul in cazul pierderii sau deteriorarii 
6 Formular cerere autorizare operator economic pentru insotirea vehiculelor cu depasiri 
7 Formular cerere preschimbare autorizatie operator economic in cazul schimbarii sediului social 
8 Formular cerere preschimbare autorizatie operator economic in cazul pierderii sau deteriorarii 
9 Formular cerere preschimbare atestat nominal in cazul schimbarii domiciliului 
10 Formular cerere preschimbare atestat nominal in cazul pierderii sau deteriorarii 
11 Formular cerere autorizare autovehicul pentru insotirea vehiculelor cu depasiri 
12 Formularul cerere de inscriere la examenul de verificare a cunostintelor in vederea atestarii personalului specializat

 

Autorizatii speciale de transport la cerere pentru vehiculele care circula cu depasirea limitelor maxime admise

 

Masele si dimensiunile maxime admise ale vehiculelor rutiere aflate in circulatie pe drumurile publice din Romania sunt cele prevazute in anexele nr. 2 si 3 la OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificaruile si completarile ulterioare.

Prin excepţie, circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor rutiere, înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state, cu depăşirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau a dimensiunilor maxime admise se poate efectua în baza autorizaţiei speciale de transport (denumită în continuare AST), eliberată în prealabil, fără discriminare, în condiţiile stabilite prin Ordinul MT/MAI/MDRAP nr. 1236/6509/126/2018 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.

AST este documentul prin care administratorul drumului stabileşte traseul ce urmează a fi parcurs, condiţiile de efectuare a transportului şi tarifele datorate.

AST se eliberează de administratorul drumului pe care se circulă, dupa cum urmeaza:

 1. CNAIR SA si subunitatile sale pentru drumurile nationale si autostrazi;
 2. Consiliile judetene, prin organele de specialitate, pentru drumurile de interes judeţean;
 3. Consiliile municipale, prin organele de specialitate, pentru strazile situate în intravilanul municipiilor. Sectoarele de drumuri naţionale, incluzând şi lucrările de artă, amenajările şi accesoriile aferente, situate în intravilanul municipiilor sunt în administrarea consiliilor municipale respective;
 4. unităţii administrative pe teritoriul căreia se află, in cazul drumurilor de interes local;

 AST se eliberează pentru:

 1. transporturi a căror încărcătură este indivizibilă. Prin încărcătură indivizibilă se înţelege încărcătura care, în scopul transportului rutier, nu poate fi divizată în două sau mai multe încărcături fără cheltuieli nejustificate sau fără riscul deteriorării şi care, din cauza dimensiunilor şi masei sale, nu poate fi transportată de un autovehicul, o remorcă, un tren rutier sau un vehicul articulat astfel încât acesta să respecte masele şi/sau dimensiunile maxime admise;
 2. vehicule care depăşesc constructiv masele şi/sau dimensiunile maxime admise;
 3. vehicule care transporta mărfuri care nu sunt indivizibile, dacă este depăşită cel puţin una dintre masele sau dimensiunile maxime admise şi sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

(i) masa totală a vehiculului impreuna cu incarcatura să fie de cel mult 50,0 tone;

(ii) masa pe axe să nu depăşească masa maximă ce poate fi autorizată;

(iii) lungimea să nu depăşească cu mai mult de 3,0 metri lungimea maximă admisă;

(iv) lăţimea să nu depăşească 3,0 metri;

(v) să nu fie depăşită înălţimea maximă admisă;

In toate cazurile, vehiculul impreuna cu incarcatura nu poate depasi masa maxima tehnic admisibila si masele maxime tehnic admise pe axe, asa cum sunt ele inscrise in certificatul/certificatele de inmatriculare sau in cartea de identitate a vehiculului.

In cazul in care există restricţii de circulaţie ale căror valori sunt mai mici decât masa totală si/sau dimensiunile vehiculului, AST se poate elibera doar in baza unui proiect de transport sau studiu de traseu, dupa caz. Proiectul de transport si studiul de traseu se intocmesc de persoane fizice autorizate sau de către persoane juridice care au ca obiect de activitate proiectare şi consultanţă lucrări de drumuri, poduri şi construcţii aferente.

AST se pot elibera pentru un traseu simplu (vehiculul, cu sau fără încărcătură, depăşeşte masele şi/sau dimensiunile maxime admise pe un singur traseu origine-destinaţie) sau pentru un traseu multiplu (vehiculul, cu sau fără încărcătură, depăşeşte masele şi/sau dimensiunile maxime admise pe mai mult de un traseu, dar nu mai mult de 4 trasee, având aceleaşi caracteristici sau caracteristici diferite pentru fiecare traseu).

AST pentru un traseu simplu sau un traseu multiplu se poate elibera pentru o perioadă limitată de timp, dar nu mai mult de 10 zile calendaristice.

AST se poate elibera si pentru perioade de 30 de zile calendaristice, 90 de zile calendaristice sau 12 luni consecutive, cu valabilitate pe întreaga reţea de drumuri naţionale şi autostrăzi, sau cu valabilitate pe un traseu determinat, pentru aceleasi perioade de timp.

AST se eliberează la cererea solicitantului, care poate fi operatorul de transport sau o terţă persoană, în numele operatorului de transport.

Cererea pentru eliberarea AST se completează integral de către solicitant, acesta purtând întreaga responsabilitate cu privire la corectitudinea informaţiilor furnizate.

Titularul AST este operatorul de transport care poarta întreaga responsabilitate a circulatiei vehiculului cu depasiri, în conformitate cu conditiile prevazute în AST.

Cererea se depune la unitatea/subunitatea CNAIR SA care va emite AST. Cererea se poate transmite si prin fax sau prin e-mail (in format scanat).

In functie de depasirile inregistrate de vehiculul in cauza, cererile pot fi transmise la Directiile Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP), la Sectiile de Drumuri Nationale (SDN) sau la CNAIR SA, conform limitelor de competenta, dupa cum urmeaza: 

 Caracteristicile vehiculelor

Masele și dimensiunile maxime ale vehiculelor ce pot fi autorizate de către subunitățile CNAIR SA

SDN

DRDP

CNAIR SA

Înăltime de pana la:

4,2 (metri)

5,0 (metri)

orice valori ale maselor si dimensiunilor vehiculului cu depășiri, inclusiv pentru valorile care intră în competenta subunităților din subordine

Lătime de pana la:

3,2 (metri)

5,0 (metri)

Lungime de pana la:

25,0 (metri)

40,0 (metri)

Masa totală mai mica sau egala cu:

60,0(tone)

100,0(tone)

 

Tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor de interes national, in cazul transporturilor cu depasiri, sunt cele prevazute in anexa nr. 1 la Ordinul MT nr. 1836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de CNAIR SA.

Instructiuni privind completarea cererii pentru eliberarea AST

(1) Solicitantul si operatorul de transport:

 1. solicitantul poate fi operatorul de transport sau o terţă persoană, în numele operatorului de transport;
 2. operatorul de transport este operatorul economic/întreprinderea care desfăşoară activitatea de transport rutier si care detine sau utilizeaza vehiculul cu depasiri;
 3. deţinătorul sau utilizatorul vehiculului este persoana juridică menţionată în certificatul de înmatriculare al autovehiculului, în copia conformă a licenţei comunitare pentru transportul rutier contra cost de mărfuri sau în copia conformă a certificatului de transport în cont propriu pentru transportul rutier de mărfuri.

 (2) Caracteristicile vehiculului:

 1. axele vehiculului se numeroteaza individual, pornind de la partea din fata a autovehiculului;
 2. caracteristicile axelor (M-motoare, P-cu suspensie pneumatica sau echivalenta, A-suspensie pe arcuri sau echivalenta, J-axa cu roti jumelate) se declara prin incercuirea literei corespunzatoare din dreptul axei respective;
 3. distanta intre axe reprezinta distanta dintre axele geometrice ale axelor vehiculului si se inscrie in metri, cu doua zecimale (exemplu: 3,55 m)
 4. raza interioara si raza exterioara a coroanei de virare se vor inscrie in metri, cu doua zecimale, conform carateristicilor tehnice ale vehiculului.

(3) Masele si dimensiunile vehiculului:

 1. masa pe fiecare axa se inscrie in tone, cu doua zecimale (exemplu 11,50 t);
 2. masa totala a vehiculului trebuie sa fie egala cu suma maselor pe axe.
 3. dimensiunile (lungime, latime, inaltime) se masoara cu vehiculul impreuna cu incarcatura, in pozitie de drum, masurandu-se distanta intre punctele extreme, determinate de vehicul sau de incarcatura, dupa caz;
 4. dimensiunile se inscriu in metri, cu doua zecimale (exemplu: lungime: 27,45 m);
 5. masa totala a vehiculului este indivizibila cand este determinata de masa cumulată a vehiculului tractor, a remorcilor/semiremorcilor tractate de acesta, a dispozitivelor de fixare şi a repartitorului de sarcină precum si de masa unei încărcături indivizibile. In cazul in care masa totala rezulta prin insumarea maselor a 2 (doua) sau mai multe incarcaturi (chiar daca fiecare din aceste incarcaturi este indivizibila) ea este divizibila;
 6. dimensiunile indivizibile sunt determinate de punctele extreme ale vehiculului si cele ale incarcaturii indivizibile. In cazul in care o dimensiune maxima este determinata prin insumarea dimensiunilor a 2 (doua) sau mai multe incarcaturi (chiar daca fiecare din aceste incarcaturi este indivizibila) ea este divizibila;
 7. caracteristica divizibila sau indivizibila a masei totale si a dimensiunilor se declara prin incercuirea textului corespunzator;
 8. in cazul in care se solicita AST pentru mai multe trasee, valorile maselor si dimensiunilor se vor inscrie pentru fiecare traseu;

(4) Alte caracteristici:

 1. detaliile privind marfa transportata: se va inscrie denumirea generica (de exemplu: confectie metalica, rezervor, utilaj petrolier, combina agricola, etc.);
 2. in cazul vehiculelor specializate sau destinate prin constructie unor lucrari sau in cazul utilajelor autopropulsate (platforme destinate transportului de vehicule, automacarale, pompe de beton, etc), care prin constructie depasesc masele si/sau dimensiunile maxime admise, se va bifa casuta corespunzatoare din cerere;

(5) Perioada solicitata:

 1. se va inscrie data de inceput (ziua - luna - anul) si data de sfarsit (ziua - luna - anul) a perioadei solicitate;
 2. in cazul unui traseu simplu, perioada solicitata nu poate depasi 10 zile calendaristice;
 3. in cazul unor trasee multiple, perioada solicitata poate fi fractionata, de exemplu:
 1. Traseu 1 - perioada solicitata 04.03.2019 - 06.03.2019
 2. Traseu 2 - perioada solicitata 12.03.2019 - 14.03.2019
 1. in cazul unor trasee multiple, perioada însumată de valabilitate nu trebuie să depăşească 10 zile, iar perioada cuprinsă între prima zi calendaristică de valabilitate şi ultima zi calendaristică de valabilitate să nu fie mai mare de 30 de zile.

(6) Traseul solicitat:

 1. se va inscrie punctul de origine al transportului (localitate, judet) si punctul de destinatie (localitate, judet), pentru fiecare traseu in parte; punctul de origine si cel de destinatie trebuie sa se afle pe teritoriul Romaniei;
 2. in cazul in care solicitantul doreste un anumit traseu intre cele doua puncte, poate specifica un punct de via; in functie de caracteristicile transportului, este posibil ca traseul autorizat sa nu poata include punctul de via solicitat;
 3. in cazul in care originea sau destinatia transportului se afla in localitati ce nu au acces direct la un drum de interes national, sau se afla in zonele limitrofe ale unor orase/orase resedinta de judet, este recomandabil sa se specifice intersectia drumului national cu drumul local la care are acces punctul de origine/destinatie; exemplu: punct origine: int(DJ401 cu DN CB)

(7) Operatorul economic specializat care realizeaza insotirea: insoţirea vehiculelor cu depăşiri se realizează numai de operatori economici specializaţi, autovehicule de însoţire şi personal specializat, autorizati si atestati de CNAIR SA si Autoritatea Rutiera Romana - ARR.

(8) Insotirea vehiculelor cu depasiri este necesara in urmatoarele cazuri: 

Dimensiunile vehiculului cu depasiri

INSOTIRE

UN

VEHICUL DE INSOTIRE

DOUA

VEHICULE DE INSOTIRE

SUPLIMENTAR POLITIA RUTIERA

LATIME (l)

3,2 m < l ≤ 4,5 m

pe autostrada circula in spate

4,5 m < l

5,0 m < l

LUNGIME (L)

25,0 m < L ≤ 30,0 m

pe autostrada circula in spate

30,0 < L

40,0 m < L

INALTIME (H)

4,5 m < H

4,5 m < H

pe autostrada

5,0 < H

MASA TOTALA (M)

80,0 tone < M

80,0 tone < M

pe autostrada

80,0 tone < M

Vehicule care circula in convoi

-

DA

DA

 

 

(9) Două sau mai multe vehicule cu depăşiri  pot circula in convoi daca lungimea acestuia nu depăşeste 75,0 metri. Lungimea convoiului se calculează prin însumarea lungimilor vehiculelor componente şi a unei distanţe de câte 10,0 metri între ele. Convoiul trebuie să fie însoţit de două autovehicule de însoţire autorizate care să circule unul în faţa şi celălalt în spatele acestuia, precum şi de un echipaj al poliţiei rutiere. În cazul circulatiei in convoi, AST se elibereaza pentru fiecare vehicul în parte, cu nominalizarea tuturor vehiculelor care compun convoiul. In acest caz, operatorul de transport va depune cate o cerere pentru fiecare vehicul in parte.

Alte conditii privind circulatia vehiculelor cu depasiri

(1) Circulaţia vehiculelor cu depăşiri ale maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise pentru care s-au eliberat AST-uri este interzisă în zilele de sâmbătă, duminică, în zilele premergătoare zilelor de sărbătoare legală şi în zilele de sărbătoare legală, între orele 6,00 şi 22,00.

(2) Vehiculele care circulă cu depăşirea maselor şi/sau a dimensiunilor maxime admise trebuie să fie echipate cu lămpile de semnalizare stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu dispozitivele suplimentare reflectorizant - fluorescente stabilite prin normele prevăzute prin Ordinul MT/MAI/MDRAP nr. 1236/6509/126/2018.

(3) Lucrările de amenajare sau de consolidare a infrastructurii rutiere, de modificare a instalaţiilor aeriene sau subterane, precum şi orice alte lucrări necesare efectuării transporturilor cu depăşiri ale maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise, cuprinse în proiectul de transport sau în studiul de traseu, revin persoanelor fizice sau persoanelor juridice înscrise în AST.

Acte normative