---

Eşti aici

An curent

Arhiva

Comunicat de presa 28.12.2016

Reabilitare pod Giurgiu, peste Dunăre, pe DN5 km 64+884

 

În data de 9 decembrie 2016, a avut loc recepţia la terminarea lucrărilor pentru lucrările executate în cadrul proiectului „Reabilitare pod Giurgiu, peste Dunăre, pe DN5 km 64+884”.

Proiectul ” Reabilitare pod Giurgiu, peste Dunăre, pe DN5 km 64+884” este un proiect denumit generic  ”proiect fazat”, fiind derulat în cadrul a două perioade de programe consecutive:

Ø faza 1 reprezintă lucrări executate, certificate și plătite până la 31.12.2015, cu rambursarea cheltuielilor eligibile din POS-T 2007-2013;
Ø faza 2 reprezintă lucrări executate începând cu data de 01 ianuarie 2016, derulate până la sfârșătul proiectului cu rambursarea cheltuielilor eligibile din POIM 2014-2020.

Valoarea totală a Proiectului este de 64.097.315,05 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 52.752.571,60 lei. Valoarea proiectului care face obievtul Fazei I cu finantare din POST 2007-2013 este de 30.739.468,76 lei, valoarea totală eligibilă fiind de 24.804.306,35 lei. Contribuția Comisiei Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională din POS T 2007-2013 este de 85% din valoarea totală eligibilă a Proiectului, respectiv 21.083.660,41 lei.

 Restul sumei până la valoarea totală a obiectivului reprezintă cheltuieli pentru care urmează a se solicita finanțare din POIM 2014-2020 (75% din valoarea totală eligibilă a Fazei II urmând a fi rambursată de către Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională).

Principalele obiective ale proiectului au constat în reabilitarea a 1.647 km de drum, din care lungimea efectivă a podului este de 1103,66 m, extinderea la 4 benzi a drumului de acces către punctul vamal (5065 mp), reamenajarea a 4 parcări în suprafață totală de 62.490 mp..

Prin implementarea acestui Proiect, s-a urmărit realizarea unei căi de comunicație moderne între România și Bulgaria, Traseul drumului European E70-E85, creșterea vitezei de deplasare de la 15-22 km/h la 30-40 km/h, fluidizarea traficului de turiști și traficului comercial ce tranzitează granița cu Bulgaria, reducerea timpului de călătorie cu aproximativ 53%, reducerea costurilor de exploatare a utilizatorilor cu 10%.

Lucrarile au fost executate de firma ASOCIEREA COLLINI LAVORI S.p,A-TEHNIC CONSULTING ENGINEERING ROMÂNIA S.R.L.  și beneficiază de o perioada de garanție de 24 de luni de la semnarea procesului verbal de recepţie a acestora.

 

Proiect cofinanţat din de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională

 

Date de contact

CĂTĂLIN HOMOR, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84