---

Eşti aici

An curent

Arhiva

 

Comunicat de presa

București, ianuarie 2018

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. în calitate de Autoritate Contractantă/Beneficiar, pe de o parte și S.C. ALPHACONSULT & ENGINEERING S.R.L., în calitate de Prestator, au încheiat în data de 28.12.2017, Contractul de Servicii ”Completarea Studiului de Fezabilitate pentru ”Construcția Variantei de Ocolire Mihăilești” și Elaborarea Documentației Suport pentru Cererea de Finanțare”, nr. 101237.

Obiectul Contractului de Servicii îl reprezintă completarea Studiului de Fezabilitate existent în conformitate cu H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificări și completări ulterioare, precum și legislația în vigoare ce reglementează pregătirea documentației necesare în vederea transmiterii aplicației de co-finanțare din Fonduri Structurale, de a acorda asistență Beneficiarului în vederea pregătirii aplicației de finanțare până la obținerea aprobării finanțării nerambursabile din partea AM-POIM/DGOIT/JASPERS/CE, de a furniza toate documentele necesare cu privire la solicitările de clarificare asupra documentației elaborate de Prestator, pe baza căreia se va elabora cererea de finanțare pentru proiectul ”Construcția Variantei de Ocolire Mihăilești”.

De asemenea, Prestatorul se va asigura că implementarea acestui contract va furniza un proiect cu suficientă ”pregătire matură” din punct de vedere financiar, social, economic și tehnic, bine fundamentat, cu privire la necesitatea și oportunitatea investiției și selectării în vederea obținerii co-finanțării nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Prestatorul va îndeplini serviciile stabilite în prezentul Contract, în condițiile și termenele prevăzute, în conformitate cu cerințele menționate în Caietul de Sarcini.

Valoare Contractului de Servicii este de 30.000,00 lei, fără TVA,  la care se adaugă TVA conform prevederilor legale.

Durata Contractului de Servicii este de 4 luni de la Data de Începere a Contractului, adică de la data semnării sale de către ultima parte.

 

Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

STEFAN IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.