---

Eşti aici

An curent

Arhiva

București - 30.06.2020

Completare/Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru Drum Expres Petea - Satu Mare - Baia Mare, Sector Satu Mare - Baia Mare

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 29.06.2020 Aplicația de Finanțare pentru proiectul "Completare/Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru Drum Expres Petea-Satu Mare-Baia Mare, Sector Satu Mare-Baia Mare" în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectiv Specific 2.2. Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII  RUTIERE - sprijin pregătire proiecte de investitii, Operațiunea- Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T.

Obiectivul general al proiectului, este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport, contribuind astfel la dezvoltarea pieții interne în scopul de a creea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a conexiunii în rețeaua de drumuri europene.

Rezultatele așteptate:

  • Completare/Revizuire STUDIU DE FEZABILITATE, ținând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare (norme,normative, standarde, legi etc.);
  • Întocmirea documentației suport și asistență acordată Beneficiarului pentru depunerea și susținerea aplicației de finantare.
  • Pregătirea Documentației de atribuire a contractului de proiectare și execuție lucrări și asistență tehnică acordată Beneficiarului în perioada derulării procedurilor de achiziție publică pentru proiectare și execuție lucrări.

Valoarea totală a  proiectului este de 16.676.347,39 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala-11.975.303,77 lei, 15% contribuția proprie-2.113.288,90 lei, restul de 2.587.754,72 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 21 luni

Cod proiect 137272

 

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Ing. Mariana IONIȚĂ, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.