---

Eşti aici

An curent

Arhiva

Varianta de ocolire a orasului Alesd

 

 

București, 14.07.2023

„Varianta de ocolire a orasului Alesd”

COMPANIA NAȚIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. in parteneriat cu Judetul Bihor, in calitate de Beneficiar al finantarii și MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCURII, în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT, au convenit in data de 13.07.2023, incheierea Contractului de Finantare nr.249 pentru proiectul „Varianta de ocolire a orasului Alesd”, in vederea acordării finantarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1- Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient OS 2.2 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - proiecte noi de investitii, Operațiunea- Cresterea accesibilitatii zonelor cu o conectivitate redusa la infrastructura rutiera a TEN-T.

Obiectivul general ale proiectului il reprezinta imbunatatirea mobilitatii populatiei, bunurilor si serviciilor, in vederea stimularii dezvoltarii economice durabile- prin fluidizarea traficului, decongestionarea traficului in zonele tranzitate.

Obiectivele specifice ale proiectului: il reprezinta constructia unei variante de ocolire la profil de 2x1 benzi de circulatie cu o lungime de 5,852 km. De asemenea, proiectul prevede realizarea a trei poduri, 18 podete si un spatiu de parcare.

Valoarea totală a  proiectului este de 120.859.486,23 lei și va fi finanțat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala – 87.147.448,52 lei, 15% contribuția proprie- 15.378.961,52 lei, diferenta fata de valoarea totala a proiectului reprezentand valoare neeligibila inclusiv TVA.

Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului este de 75 luni, respectiv între data de 01.10.2017 și 31.12.2023 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect 151945.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.