---

Eşti aici

An curent

Arhiva

București 14.07.2020

”Implementare planuri de actiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier, etapa 2011-2016: Achizitie, transport si montare panouri fonoabsorbante,

Loturile 1, 2 si 3”

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 14.07.2020 Aplicația de Finanțare pentru proiectul "Implementare planuri de actiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier, etapa 2011-2016: Achizitie, transport si montare panouri fonoabsorbante, Loturile 1, 2 si 3" în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Obiectiv Specific 2.5. Apel de proiecte ce vizeaza cresterea gradului de siguranta si imbunatatirea conditiilor de mediu pe toate modurile de transport-proiecte noi de investitii, Operațiunea- Cresterea gradului de siguranta si securitate pe toate modurile de transport si reducerea impactului transporturilor asupra mediului.

Obiectivul general al acestui proiect îl reprezinta reducerea impactului transporturilor asupra mediului, respectiv reducerea nivelului de zgomot pe anumite sectoare de drumuri naþionale cu trafic intens, prin îmbunatatirea conditiilor de mediu pentru persoanele care locuiesc în vecinatatea acestora.

Rezultatele așteptate:

1. Reducerea numarului de persoane afectate de zgomot cu minim 40% (medie pe întreg proiectul) în primul an de operare (2023);

2. Reducerea nivelului de zgomot sub limita maxima admisa de 70 dB (Lszn)în primul an de operare (2023);

3. Amplasarea a 66 300 mp de panouri fonoabsorbante pâna în anul 2022 inclusiv.

Valoarea totală a  proiectului este de 92.422.647,50 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala-48.580.775,63 lei, 15% contribuția proprie-8.573.078,07 lei, restul de 35.268.793,80 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 18 luni

Cod proiect 120576

 

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Ing. Mariana IONIȚĂ, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.