---

Eşti aici

An curent

Arhiva

 

 

București, 17.07.2023

„Drum Transregio (TR ISTER) Braila - Slobozia - Calarasi - Chiciu, Etapa 1 - Pasaj denivelat pe DN 21, km 105+500 (proiectare si executie)”

COMPANIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 14.07.2023, Actul Adițional nr.1, la Contractul de Finanțare nr. 222/26.04.2023, pentru proiectul:

„Drum Transregio (TR ISTER) Braila- Slobozia- Calarasi- Chiciu, Etapa 1- Pasaj denivelat pe DN 21, km 105+500 (proiectare si executie)”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.1 se modifica una dintre clauzele importante:

Conditii Generale:

Art. 3 - Valoarea contractului, alin (1)  se va modifica si va avea urmatorul cuprins:

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 165.745.705,24 lei;

Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala, este în sumă 118.475.165,21 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila.

Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este în sumă de 20.907.382,08 lei, echivalenta cu 15% din valoarea totala eligibila. Diferenta fata de valoarea totala a proiectului reprezinta cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Cod proiect: 137823.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:
Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.