---

Eşti aici

An curent

Arhiva

 

 București,23.07.2021

 

„Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru Drum de mare viteza  Ploiesti- Buzau”.

 

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturtilor si Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 23.07.2021, Actul Adițional nr.4, la Contractul de Finanțare nr. 3/14.05.2018, pentru proiectul: „Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru Drum de mare viteza Ploiesti- Buzau”.

 

 

Prin semnarea Actului Aditional nr.4 se modifica:

 

Conditii Generale:

Art.2 – Durata contractului, alin (2) va avea urmatorul cuprins:

„(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 62 de luni, respectiv intre data de 12.11.2018 si 31.12.2023, la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor”.

 

Art. 3- Valoarea contractului, alin (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:

 

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 30.649.442,24 lei;

 

Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala, este în sumă de 22.006.835,51 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila.

 

Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este în sumă de 3.883.559,21 lei, echivalenta cu 15% din valoarea totala eligibila, diferenta de 4.759.047,52 lei reprezentanf valoarea neeligibila inclusiv TVA.

 

Toate celelalte prevederi importante ale Contractului si ale anexelor acestuia raman neschimbate.

 

Cod proiect:115751

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:
Mariana IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.