---

Eşti aici

An curent

Arhiva

Pentru anul 2019, bugetul total prevăzut pentru lucrările de întreținere este de 1.726.510.949 lei. Din această sumă, 410.440.301 lei reprezintă valoarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente, executate pe o lungime de 1191 de kilometri.

Cele mai importante lucrări de întreținere curentă executate în 2019, de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere reprezintă:

• lucrări la partea carosabilă pentru întreținerea platformei drumului

• toaletări și igienizări

• asigurarea scurgerii apelor din zona drumului

• lucrări privind întreținerea plantațiilor rutiere

• lucrări de întreținere curentă a podurilor, pasajelor, podețelor și tunelurilor, cât și lucrări care vizează siguranța circulației

Ponderea cea mai mare o au lucrările la partea carosabilă:

• plombări de gropi

• repararea suprafețelor burdușite

• badijonări pe suprafețele poroase

• colmatări fisuri la îmbrăcăminți asfaltice

• colmatari crăpături și rosturi la îmbrăcăminți cu lianți hidraulici

Bugetul estimat pentru necesarul lucrărilor de întreținere pentru anul 2020 este de 3.751.290.000 lei cu TVA . Din aceasta sumă, 955.604.000 lei reprezintă lucrări de întreținere și reparații curente pe o lungime de 2542 de kilometri.

Menționăm că diferența de bani dintre bugetul total și cel aferent lucrărilor de întreținere și reparații curente reprezintă valoarea lucrărilor de întreținere a rețelei rutiere pe timpul iernii.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. este administratorul autostrăzilor și drumurilor naționale, pe bază de contract de concesiune, încheiat în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, având drepturile, obligațiile și răspunderile ce îi revin în această calitate, potrivit reglementărilor interne și actelor juridice internaționale la care România este parte.