---

Eşti aici

An curent

Arhiva

Reabilitare DN6, Alexandria - Craiova, Faza 2

București,09.07.2020

 

Reabilitare DN6, Alexandria - Craiova, Faza 2

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat în data de 07.07.2020, Actul Adițional nr.3, la Contractul de Finanțare nr. 83/20.07.2017, pentru proiectul: ”Reabilitare DN6, Alexandria- Craiova, Faza 2”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.3 se modifica urmatoarele articole importante:

Articolul 2 (Conditii Generale)- Durata contractului si perioada de implementare a proiectului, alin (2) va avea urmatorul cuprins:

Perioada de implementare a proiectului este de 120 luni, respectiv intre data 01.01.2014 si data 31.12.2023 la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Fiantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Articolul 3 (Conditii Generale)-Valoarea contractului, alin. (1) și va avea următorul cuprins:

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 386.045.199,12 lei din care 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul  European de Dezvoltare Regională- 275.743.501,22, 15% cofinantare proprie-48.660.617,86 lei, restul de 61.641.080,04 lei reprezentand cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Cod proiect:111085.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Mariana IONIȚĂ, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.