---

Eşti aici

An curent

Arhiva

București-26.06.2020

 

”Modernizare DN29D Botoșani-Stefănești, km 2+800-km 18+500 și km 21+800-km 48+146”

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 25.06.2020 Aplicația de Finanțare pentru proiectul "Modernizare DN29D Botoșani-Stefănești, km 2+800-km 18+500 și km 21+800-km 48+146" în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectiv Specific 2.2  Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII  RUTIERE - proiecte noi de investitii, Operațiunea- Cresterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T.

Obiectivul general al proiectului, îl reprezinta modernizarea infrastructurii de transport rutier de interes național în vederea asigurării conexiunii la rețeaua TEN-T a zonelor deficitare din punct de vedere a oportunităților de transport în vederea asigurării accesibilității la oportunități de muncă prin modernizarea sectorului de drum DN29 cuprins între localitățile Botoșanișsi Stefănești.

Rezultatele așteptate:

1. Construirea a 42,739 km de drum modernizat, 5 poduri noi, 3 poduri reabilitate si 2 viaducte noi.

2. Cresterea indicelui de accesibilitate cu minim 25% in primul an de operare.

 

Valoarea totală a  proiectului este de 260.895.635,80 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala-219.748.308,60 lei, 15% contribuția proprie-32.962.246,29 lei, restul de 41.147.327,20 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 100 luni

Cod proiect 128444

 

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Ing. Mariana IONIȚĂ, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.