---

Eşti aici

An curent

Arhiva

 

Comunicat de presa

 

București, noiembrie  2017

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar, a elaborat și  depus Aplicația de Finanțare pentru proiectul ”Construcția autostrăzii Târgu Mureș-Ogra-Câmpia Turzii”, în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1-Imbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului, Componenta 1, Obiectiv Specific 1.1-Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE-proiecte noi de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeua rutieră TEN-centrală.

 

Obiectivul general al Proiectului ”Construcția autostrăzii Târgu Mureș-Ogra-Câmpia Turzii” este de a realiza o legătură între Municipiul Târgu Mureș și Municipiul Cluj Napoca cu asigurarea continuității sectorului de autostradă 2B Câmpia Turzii-Cluj Napoca Vest (Gilău), cu sectoarele 2A și 1C.

Obiectivele specifice ale proiectului se referă la  construcția, până în 2019, a 51.796 km de autostradă nouă 2x2 împreună cu 4,7 km de drum de legătură 2x2 spre Târgu Mureș, a 13 poduri, 30 de pasaje, 2 viaducte, o parcare, un Centru de Mentenață și Coordonare, un spațiu de Service, un punct de lucru pentru mentenață și 5 intersecții rutiere (dintre care 4 intersecții rutiere și 1 intersecție semi-rutieră).

De asemenea se va imbunătăți capacitatea și performanța rețelei de transport prin creșterea vitezei de deplasare, reducerea numărului de accidente, minimizarea emisiilor de gaze cu efect de seră și a poluarii aerului în zona de impact a proiectului.

Valoarea totală a  proiectului este de 1.826.928.177,05 lei (inclusiv TVA) si va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională -1.513.061.739,95 lei, 25% contribuția națională (bugetul de stat)-378.265.434,99lei, iar restul de 313.866.437,10lei reprezintă valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Scopul prezentei aplicații de finanțare este de a promova spre finanțare construcția Autostrăzii Târgu Mureș-Ogra-Câmpia Turzii -faza II, care va dezvolta social si economic  zonele tranzitate.

Obiectivele proiectului vor fi atinse la momentul implementarii în întregime a acestuia.

 

Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

STEFAN IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.